Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Zásahy vlády do ekonomického systému

Zásahy vlády do ekonomického systému však také nejsou dokonalé, dochází k vládnímu selhání:
1. Důsledky mnoha státních zásahů jsou komplikované a obtížně předvídatelné, navíc zde existuje problém časového zpoždění zásahu státu
2. Vláda má pouze omezenou moc tyto důsledky kontrolovat
3. Ti kteří vytvářejí právní rámec státních zásahů, mají pouze omezenou kontrolu nad její realizací v praxi
4. Ne všichni zvolení zástupci sledují čistě veřejně prospěšné cíle.

Proto se teorie v názoru na státní zásahy liší:. Sociálně tržní ekonomika zastává názor, že tyto zásahy jsou nutné. Naproti tou Čistě tržní ekonomika je uvádí jako destabilizující a připouští jen minimální zásahy.

Žádné komentáře:

Okomentovat