Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

b) Nedokonalá

b) Nedokonalá – odráží různý stupeň a podobu nerovnosti na reálných trzích:

- Monopol - jediný výrobce určitého výrobku (růst cen je limitován jen koupěschopností spotřebitelů)
- Monopson – jediný prodávající
- Oligopol – na trhu jen několik výrobců se značnou ekonomickou silou, brání vstupu dalších výrobců na trh (zejm.necenová)
- Monopolní konkurence – jde o trh s velkou skupinou výrobců, ale produkt je diferencovaný (trh jednotlivých výrobců)

Význam trhu => trh hledá odpovědi na otázky:
 Co? – určuje konkurence na straně poptávky. Spotřebitelé tím, co koupí a co nekoupí rozhodují o tom, co se vyrábět.
 Jak? – určuje konkurence na straně nabídky. Soutěž mezi výrobci rozhoduje o tom, za kolik se bude vyrábět a v jaké kvalitě.
 Pro koho? – to určují důchody, které se formují na trhu výrobních faktorů (mzdy, renty, úroky)

Jako forma hospodářského mechanismu tak plní 2 základní funkce:
1.) usměrňuje zdroje vzhledem k potřebám
2.) vyvíjí tlak na efektivní chování výrobců

Žádné komentáře:

Okomentovat