Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Efektivní úroveň výstupu

je určena na stejném principu jako u soukromých statků, ale v případě veřejného statku mezní užitek vyjadřuje, jak každý subjekt ohodnotí dodatečnou jednotku výstupu, celkový mezní užitek je dán součtem ohodnocení statku všemi subjekty. Tržní křivku poptávky po veřejném statku pak získáme vertikálním součtem individuálních křivek. Křivku nabídky veřejných statků je stejně jako u soukromých statků dána mezními náklady jeho výroby. Optimum nastává, když se celkový náklad dodatečné jednotky statku přesně rovná částce, kterou je společnost ochotna za tuto jednotku zaplatit.

3. MONOPOLNÍ SÍLA

Cena zboží není shodná s mezním příjmem firmy, je vyšší než mezní příjem. Firma s monopolní silou určující cenu zboží bude maximalizovat svůj zisk vyrovnáním mezních nákladů s mezními příjmy nikoliv mezních nákladů s cenou.
Firmy jsou jak výrobně, tak alokačně neefektivní.

4. ASYMETRICKÉ INFORMACE

- existence neúplné informace jak na straně prodávajícího, tak na straně kupujícího (např. na trhu statků o kvalitě výrobků). Existence asymetrické informace vyvolává 2 dílčí problémy:

Žádné komentáře:

Okomentovat