Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Míra výnosu z kapitálu

- Příjem, který dostává investor po určitý konečný počet období, se označuje jako doživotní renta (anuita).
- V případě, že investice přináší stabilní příjem po nekonečný počet obdob , jde o věčnou rentu (perpetuitu)
(úpravou geometrické řady získáme vztah,kde PV přímo závisí na pravidelném výnosu a nepřímo na i)

Investor si pochopitelně zvolí tok, který má nejvyšší současnou hodnotu. Jestliže však každá investice bude vyžadovat různé náklady, musíme vypočítat čistou současnou hodnotu (NPV).

Z toho vyplývá:
PV…současná hodnota budoucích příjmů - Investuj vždy, pokud je NPV > 0
K…částka, kterou musíme dnes investovat - z 2 projektů vybereme ten, kde je NPV větší

ALTERNATIVNÍ ODVOZENÍ míry výnosu a investičního rozhodování INDIFERENČNÍ ANALÝZOU

- za předpokladu neexistence nejistoty a rizika, opomenutí inflace (tzn. reálné i nominální veličiny jsou identické), nacházíme se na dokonale konkurenčním kapitálovém trhu (tzn. velký počet investoru, z nichž ani jeden není schopen ovlivňovat ceny)

Žádné komentáře:

Okomentovat