Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Horizontálním součtem křivek

=> Horizontálním součtem křivek MR1 a MR2 získáme křivku MRT, z jejího průsečíku s křivkou MC pak zjistíme rovnovážný výstup monopolu (QT). Ve výši průsečíku MRT a MC nakreslíme vodorovnou přímku a z průsečíků s křivkami MR1 a MR2 odvodíme úroveň výstupu prodávaného těmto skupinám (Q1 a Q2). Jednotlivé ceny pak určíme diferencovaně na základě jednotlivých poptávek.

Ze vztahu plyne, že skupina spotřebitelů s elastičtější poptávkou bude platit nižší cenu. V praxi je použitelnější následující úprava, která udává, kolikrát vyšší je cena pro 1. skupinu než pro druhou skupinu:

4.) Diskriminace v čase (např. cenové tarify telefonů)
- Poptávka mimo špičku je elastičtější než poptávka v obdobích zvýšené
spotřeby. Na rozdíl od diskriminace 3.st. zde není uplatňována
podmínka (MR1=MC= MR2), protože v důsledku kapacitních omezení
v období zvýšené spotřeby dochází k růstu MC. Proto jsou ve špičkách
zvyšovány i ceny.

Žádné komentáře:

Okomentovat