Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

pružně organizační formy

pružně organizační formy – dynamické změny okolí, velké
a) maticová organizace – primární struktura vytvořená podle 1 kritéria je maticově propojena se sekundární strukturou vytvořenou podle jiného kritéria
klady: možnost řešit problémy v průsečících, důraz na skupinovou práci, zvýšená inovační schopnost
zápory: značná komunikace a konflikty, zvýšené prac. zatížení, ↓ motivace

b) projektové organizační formy – v rámci zákl. org. struktury vznikne dočasně organizace orientovaná na dosažení urč. projektu
- ustanoven vedoucí projektu, který si vytvoří tým
- podle toho, jak silně je ovlivněna základní struktura, je rozlišována
 koordinace projektu – nejslabší forma ovlivnění, nadále dominuje linie, u nenáročných projektů, pracovníci pracují na projektu v rámcí svého začlenění do zákl. org. struktury
 projektová maticová org. – přechodná forma maticové org. na dobu vyřešení projektu, pravomoc je rozdělena mezi linii a vedoucího projektu, pro složitější projekty (např. výrobkové inovace)
 čistá projektová org. – pro složité projekty, samostatný projektový tým
c) podniky v podnicích – vysoká dynamická změna v okolí, vysoká kapitálová náročnost, výhody decentralizace, při zachování hl. výhody centralizace
- podniky v podniku jako sekundární org. – patří sem podnikatelské jednotky implementované do divizionálně nebo funkcionálně orientované org. struktury
- každá podnik. jednotka má přesně definované zákazníky a konkurenty, vlastní cíle, samostatné řízení zdrojů s je ziskovou
→ implementace do funkc. členěné org.
→ implementace do diviz. členěné org.
klady: možnost diferencovaného zpracování trhu, zvýšení pružnosti
zápory: zvýšené N na analýzu a marketing, orientační problémy, problémy se sladěním požadavků
- podniky v podniku jako primární organizace – totožné organizace a eko struktura

Faktory působící na organizaci podniku
- vnější – normy, kultura (neovliv.), pracovníci jako prvky jiných systémů (ovliv.)
- vnitřní – výrobní postupy, program, velikost podniku (neovliv.), pracovníci jako prvky systému podniku (ovliv.)
- ovlivnitelné
- neovlivnitelné

Žádné komentáře:

Okomentovat