Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

příjem z mezního produktu(MRP)

Změnu celk.příjmu při změně 1 VF o jednotku vyjadřuje příjem z mezního produktu(MRP) - představuje poptávku po VF z hlediska 1 firmy
- pro jeho výpočet je rozhodující tržní prostředí na trhu produkce!
v DK platí MRP = MP  P (kde P = MR) x v NDK je MR < P (P je cena produktu)
Změnu celk.nákladů při změně 1 VF o jednotku vyjadřuje mezní náklad na faktor (MFC)
- představuje nabídku VF vůči 1 firmě jen v DK (v NDK nelze zkonstruovat)
- pro jeho výpočet je rozhodující tržní prostředí na trhu VF!
- v DK je cena VF utvářena na trhu a tu pak domácnosti přijmou=>vůči 1 firmě je nabídka VF dokonale elastická, nakupuje dodatečnou jednotku práce za konstantní mzdovou sazbu w (MFCL =w)
- v NDK pokud chce firma pronajmout větší objem VF, musí nabídnout vyšší mzdu a to i původním jednotkám
=> MFC rostou rychleji než AFC (MFCL > w)

Pokud chce tedy firma maximalizovat zisk musí platit: MRPL =MFCL nebo MRPK = MFCK

Žádné komentáře:

Okomentovat