Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Monopolní síla

(schopnost stanovit cenu vyšší než MC)
- stupeň síly je možno vyjádřit pomocí Lernerova indexu - L
- v praxi se využívá a) Míra koncentrace (procentuální podíl nejsilnějších firem odvětví na produkci odvětví)
b) Velikost dosaženého zisku


Nástroje regulace monopolu (je vynucovaná právě díky jeho neefektivností)
1. antitrustové zákony - zakazují určité chování firem na trhu, jednak omezují různými způsoby sílu monopolu
2. daňová politika
3. možnost převést monopol do státního vlastnictví
4. cenová regulace - při regulované ceně zaniká monopolní zisk a monopol realizuje jen normální zisk.

Žádné komentáře:

Okomentovat