Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

2.) porovnání pomocí nákladových funkcí

Jediným případem, kdy je obalová křivka tvořena body minima SAC jsou konst. výnosy z rozsahu.
U rostoucích je bod dotyku vlevo (LAC klesá a pro firmu je efektivnější vyrábět požadovaný výstup ve větším závodě a nevyužívat zcela jeho kapacitu, protože ve větším závodě jsou menší SAC). Pokud se prosazují klesající výnosy z rozsahu je bod dotyku vpravo (LAC roste a situace je opačná, je lepší vyrábět požadovaný výstup přetěžováním výrobní kapacity menšího závodu)

Firma při určování optimálního množství vstupů naráží na několik problémů jako rozsah výroby, poměr v jakém nakupovat vstupy, atd. Svá rozhodnutí o rozsahu výroby firma nevyvozuje z poměřování samotných nákladů, ale vždy ve vztahu k příjmům. Pro firmu tak není významné množství produkce, kdy jsou náklady na jednotku produkce minimální. Těmito náklady není zaručen nejvyšší zisk.

Vliv změny cen vstupů na náklady firmy (vztah elasticity substituce vstupů)
Růst cen způsobí posun nákladových křivek. Rozsah tohoto posunutí v důsledku růstu ceny jednoho ze vstupů je determinován zejména 2 faktory:
a) relativním významem daného vstupu ve výrobním procesu (čím větší podíl na nákladech, tím vyšší růst ceny)
b) mírou vzájemné nahraditelnosti vstupů (čím lépe se dá vstup nahradit, tím méně rostou celk.náklady)

Žádné komentáře:

Okomentovat