Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Důležitou okolností je v jakém období se firma pohybuje.

- v krátkém období (SR) není firma schopna měnit rozsah všech vstupům a uvažujeme jen 1 výrobní faktor jako variabilní a to práci. (kapitál je fixní, protože fyzicky existuje jako strojní zařízení, které je fixováno na určité místo). Tvar produkční fce v krátkém období je determinován výnosy z variabilního výrobního faktoru.
- v dlouhé období (LR) je doba dostatečná na změnu množství všech potřebných vstupů (všechny jsou variabilní).
Určující faktory produkční funkce v dlouhém období jsou: substituce vstupů a výnosy z rozsahu, které odrážejí reakci celkového produktu při současném růstu všech vstupů.

Pro analýzu výrobní činnosti firmy musíme dále definovat:
Celkový produkt (TP)- celkový objem produkce vyrobený určitým množstvím vstupů.
Mezní produkt (MP – Marginal Product) představuje změnu celkového produktu v důsledku změny vstupu o jednotku za předpokladu ostatních vstupů neměnných. V případě velmi malých změn lze vyjádřit jako první derivaci produkční funkce podle zkoumaného vstupu. Mezní produkt kapitálu v krátkém období není definován (je konstantní).
Průměrný produkt (AP) - objem produkce připadající na jednotku inputu, vyjadřuje produktivitu VF

Žádné komentáře:

Okomentovat