Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

4.) CHAMBERLINŮV model duopolu

Firmy se dohodnou, že nejlepším řešením je domluvit se, rozdělit si trh a podílet se na monopolním zisku
= dobře fungující kartel, model však nevysvětluje, kolik firem na trhu by takto mohlo spolupracovat.
5.) Oligopol s DOMINANTNÍ FIRMOU
Typická dominantní firma je představována společností, jejímiž jedinými konkurenty jsou četné menší firmy na tzv. konkurenčním okraji, neschopné svými rozhodnutími o výstupu či ceně zásadně ovlivnit trh. Tyto firmy jsou cenovým příjemcem a chovají se jako dokonale konkurenční firmy: za cenu určenou dominantní firmou mohou prodat jakýkoliv objem výstupu a jejich individuální poptávková křivka je proto při dané ceně horizontální. Podstata cenového vůdcovství spočívá v tom, že zatímco dominantní firma při rozhodování o ceně a výstupu bere v úvahu reakce ostatních firem v odvětví, tyto ostatní firmy považují cenu dominantní firmy za danou a z ní odvozují své chování.

Žádné komentáře:

Okomentovat