Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Křivka MC protíná křivku AC v jejím minimu, proto:

a) MC < AC, výroba každé další jednotky vyžaduje nižší náklady než ta předcházející – výroba se zlevňuje a firma tak může produkci zvyšovat.
b) MC > AC, rychlý růst mezních nákladů výrobu zdražuje.
c) MC = AC, pouze v tomto případě jsou průměrné náklady minimální

DLOUHÉ OBDOBÍ (Long Run)

Všechny vstupy (kapitál i práce) jsou variabilní. Tvar křivky celkových nákladů (LTC) je determinován výnosy z rozsahu: - v případě konstantních výnosů z rozsahu má křivka LTC tvar rostoucí přímky
- jestliže se prosazují rostoucí výnosy z rozsahu, roste křivka LTC s růstem výstupu klesajícím tempem
- při klesajících výnosech z rozsahu , roste křivka LTC rychleji než výstup

Podobně jako v krátkém období můžeme v dlouhém období odvodit z křivky celkových nákladů křivky jednotkových (průměrných, LAC) a mezních (LMC) nákladů (LMC dosahují svého minima při menším výstupu než LAC).
Geometricky je křivka LAC směrnicí přímky z počátku do bodu na křivce LTC (minima dosahují v případě tečny).

Žádné komentáře:

Okomentovat