Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Optimální kombinace vstupu

Optimální kombinací vstupu (tzv. nákladové optimum firmy) nalezneme v bodě, kde se dotýká izokvanta a izokosta. V tomto bodě je poměr cen VF roven MRTS (míra v níž je firma technicky schopna nahradit kapitál prací, se rovná míře, v níž je schopná tuto substituci uskutečnit na trhu)
W eboli: MPK MPL
¾¾¾ = MRST ¾¾¾ = ¾¾¾
r PK PL

Firma bude minimalizovat své náklady, jestliže bude mezní produkt z jedné Kč, vynaložené na nákup vstupů, u všech používaných vstupů stejný Toto se nazývá pravidlo nejnižších nákladů.

Ukazatelem, jak snadno lze při výrobě daného výstupu nahrazovat jeden vstup druhým je elasticita substituce.
V ekonomické realitě mohou nastat dva krajní případy jako je tomu u teorie spotřebitele. Prvním případem je dokonalá vzájemná nahraditelnost vstupu (substituty), druhým nemožnost vzájemného nahrazování.

Žádné komentáře:

Okomentovat