Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

koeficient důchodové elasticity poptávky

Citlivost reakce spotřebitele na změnu důchodu lze měřit také koeficientem důchodové elasticity poptávky (eID),která udává o kolik procent se změní poptávané množství statku X, když se změní důchod spotřebitele o jedno procento.
Pro normální statky je eID > 0, luxusní eID >1, nezbytné 0< eID >1 a méněcenné eID<0. (součet elasticit jednotlivých spotřebovávaných statků vynásobených jejich podílem v koši se musí rovnat 1)
→ U poptávkové křivky působí změna důchodu na posun křivky (u normálních statků doprava, méněcenných doleva).
!!! Součet důchodové, cenové a křížové elasticity poptávky po daném statku se rovná nule eID + ePD + eCD = 0

Tržní poptávka
Je součtem individuálních poptávek. Graficky jde o horizontální součet individuálních křivek. Působí na ni stejné vlivy jako na individuální poptávku (změny cen a důchodů – posun křivky, změny množství – posun po křivce) a navíc jsou významné faktory etické a psychologické:
- efekt módy (poptávky jednotlivých spotřebitelů se ovlivňují,např. individuální poptávka roste v důsledku růstu nakupovaného množství daného zboží ostatními→ zvýšení poptávaného množství při snížení ceny je pak umocněno právě tímto efektem)
- efekt snobské spotřeby (opačný případ, kdy poptávka individuálního spotřebitele v důsledku růstu množství nakupovaného zboží klesá).
Rozhodování spotřebitelů je také často ovlivněno očekáváním budoucího vývoje cen a důchodů.

Žádné komentáře:

Okomentovat