Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Velikost zisku

Velikost zisku je (TR – TC) nebo (AR – AC)  Q*

Tento zisk sám o sobě však není nutným důsledkem specifického chování monopolu. Monopol může totiž realizovat i nulový ekonomický zisk nebo ztrátu.


Stanovení ceny monopolem
Charakteristickým rysem chování monopolu je stanovení ceny nad úrovní mezních nákladů (P > MC).
= tzn. cena statku je vyšší než dodatečné náklady na jeho výrobu, což je důsledkem monopolní síly. Rozsah, ve kterém může cena převýšit mezní náklady, je dán poptávkou. Navíc monopolní firma může své výsadní postavení na trhu využít k vytváření umělého nedostatku a tím zvyšování ceny až do hranice, kterou je ochotna poptávka akceptovat.

Další podstatný rys monopolu je,že rovnovážný výstup není zpravidla vyráběn s minimálními prům.náklady (AC).
=> je výrobně neefektivní

Žádné komentáře:

Okomentovat