Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

!Fungování trhu

!Fungování trhu VF je tedy závislé na tom,jak jsou tržní subjekty schopny převést cenovou informaci z trhu statků a služeb!

Základem k vysvětlení cen VF je J.B.Clarkem formulovaná TEORIE ROZDĚLOVÁNÍ na základě mezní produktivity.
- cena VF je závislá na jeho mezní produktivitě, tedy na produktivitě poslední najaté jednotky. Clark předpokládal pokles MP u každého dalšího najatého pracovníka. Ten, kdo práci poptává není ochoten za ni zaplatit víc, než mu přinese, bude tedy najímat další pracovníky, dokud dodatečný mezní produkt bude převyšovat tržní mzdu. Přebytek, který vytvořili předcházející pracovníci zůstává majitelům půdy jako jejich reziduální výdělek (renta). Protože jsou mezní produkty jednotlivých faktorů vzájemně závislé, rozdělí si takto přesně 100 % výstupu (v podmínkách DK)

Renta (trojúhelník pod křivkou poptávky) – je souhrn jednotlivých dílčích přebytků mezního fyzického produktu, který vytvořil první až předposlední výrobní faktor. Poslední výrobní faktor tento přebytek nevytvořil, protože jeho MPP = Pf na rozdíl od předchozích faktorů, kde byl MPP > Pf.

Žádné komentáře:

Okomentovat