Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Geometricky MPL směrnici TP

Geometricky MPL směrnici TP ve zkoumaném bodě, jestliže je MP nulový, dosahuje hodnota TP maxima. S přechodem MP do záporných hodnot dochází k poklesu TP. Dále MP protíná AP v jeho maximu. Hodnota APL je geometricky dána směrnicí úsečky vedené z počátku na body fce TP.

Výroba v krátkém obodobí

Z výše uvedených křivek lze odvodit, při jakém zapojení VF je pro firmu výhodné vyrábět - výrobní stádia:

1. výrobní stádium - z hlediska firmy pozitivní: roste průměrný produkt (to je kritérium efektivnosti, roste efektivnost jak fixního (APK) tak variabilního (APL ) vstupu). Firmy mají tendenci zvyšovat množství variab. faktoru,a tím i výstup.
2. výrobní stádium – optimální (nazýváno ekonomické pole výroby), kdy firma již musí rozhodnout, kolik VF zapojí do výroby, protože efektivnost fixního vstupu roste (protože Q roste a K je konstantní), ale u variab. vstupu klesá
3. výrobní stádium – irelevantní pro rozhodování firmy, protože při zapojení dalšího VF by přineslo snížení celk. produktu a klesala by tak i efektivnost ( v podobě APK i APL).

Žádné komentáře:

Okomentovat