Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ÚROKOVÉ MÍRY

Důležitý je ale právě předpoklad dokonalé konkurence a neexistence rizika, důsledkem čehož je, že se vytvoří stejná, jednotná míra výnosu pro všechny subjekty (jednou z možností, jak využít své úspory je vklad v bance, a tak bude nakonec míra výnosu odpovídat bankovní úrokové sazbě). Pokud bychom tyto předpoklady opustily, měly by preference spotřebitelů vliv na investiční rozhodování.

Jakmile bychom však předpokládali existenci nedokonalé konkurence (že různí investoři disponují odlišnými informacemi, že různé investice slibují budoucí výnos při různé míře nejistoty a rizika), měly by investice se stejnou mírou výnosu při investory odlišný význam. Každý investor bude preferovat jinak vysokou míru výnosu s jiným rizikem, a tudíž v reálné ekonomice neexistuje jediná míra výnosu a ani jediná bankovní úroková míra.

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ÚROKOVÉ MÍRY

a) časové preference: čím jsou lidé v určitém období netrpělivější, tím více preferují současnou spotřebu před spotřebou budoucí; to vede k vysokým reálným úrokovým sazbám
b) náklady času: jestliže celá společnost očekává, že budoucí důchody budou podstatně vyšší než důchody současné, lze pozorovat tendenci úrokové míry k růstu
c) změny produktivity v čase: jestliže technolog.pokrok rozšiřuje investiční příležitosti, lze očekávat růst úrok. sazeb

Žádné komentáře:

Okomentovat