Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

křivka rostoucího výstupu

1.) Spojíme-li body představující kombinace vstupů, při kterých firma minimalizuje náklady při jednotlivých úrovních výstupu, dostaneme tzv. křivku rostoucího výstupu (nákladová stezka expanze, CEP), jejíž tvar vypovídá o náročnosti výroby na výrobní faktory.

V dlouhém období mohou opět nastat 3 případy tentokrát výnosů z rozsahu, jejich charakter lze také zobrazit na mapě izokvant. Projevuje se na vzdálenostech mezi jednotlivými izokvantami.
- konstantní (vzdálenost mezi nimi se nemění)
- rostoucí (izokvanty se vzájemně přibližují)
- klesající (izokvanty se navzájem vzdalují)

(rostoucí výnosy z rozsahu však nepopisují celou produkční fci, protože vycházejí ze stabilní proporce mezi vstupy, proto je nelze plést s úsporami z rozsahu, které jsou širším pojmem a znamenají růst výspu v důsledku jakékoliv změny kombinace vstupů)

2.) Množinu všech nákladových optim firmy při měnící se ceně jednoho z inputů za předpokladu konstantních fin. prostředků znázorňuje Cenová stezka expanze (PEP) – pootáčí se izokosta a dochází ke 2 efektům:
- substituční
- produkční (vyvolán změnou reálné kupní síly fin. prostředků)

Z mapy izokvant pak lze odvodit i nákladovou křivku.

Žádné komentáře:

Okomentovat