Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Rozlišujeme tři základní subjekty trhu:

1. Domácnosti – přicházejí na trh za účelem uspokojení potřeb. Vystupují jako kupující na trhu výrobků a služeb a jako prodávající na trhu výrobních faktorů, aby za příjmy mohli nakupovat výrobky pro svoji spotřebu.
2. Firmy – subjekty vyrábějící za účelem prodeje. Na trhu výrobků a služeb vystupují jako prodávající. Za utržené peníze nakupují výrobní faktory za účelem opakování výroby. Jejich cílem na trhu je maximalizace zisku.
3. Stát – stát vstupuje na trh s (hlavním) cílem ovlivnit jej, modifikovat jeho působení, odstranit některé jeho negativné dopady na ekonomiku a jeho pozitivní vliv naopak stimulovat.

Fungování tržního mechanismu vyúsťuje ve vznik ceny, která je vyjádřením poměru mezi nabídkou a poptávkou.
(trh poskytuje nezbytné info (tržní ceny), od nichž se odvíjí očekávání subjektů a jejich rozhodování)

NABÍDKA– souhrn zamýšlených prodejů, se kterými přicházejí výrobci na trh. Její rozměr je určen objemem výroby a cenami, za které chtějí výrobci své výrobky prodat.
- Individuální (nabídka 1 výrobce), dílčí(tržní) (nabídka 1 výrobku od různých výrobců), agregátní (celkový objem produkce)

Žádné komentáře:

Okomentovat