Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

1.) Cenová diskriminace prvního stupně

(situace pouze teoretická)
-monopol je schopen stanovit každému spotřebiteli maximální cenu, kterou je
ochoten zaplatit. Tím pro sebe získává celý přebytek spotřebitele.

V praxi jde pouze o abstrakcí, a to zejména z těchto důvodů:
a) firma zpravidla nezná maximální cenu, kterou je spotřebitel ochoten zaplatit
b) i kdyby se firma snažila tuto informaci od spotřebitele získat, odpověď by
patrně nebyla přesná, protože zájem spotřebitelů je, aby byla cena co nejnižší

Může nastat tzv.nedokonalé diskriminaci 1.st., kdy monopol stanoví rozdílné ceny pro několik skupin spotřebitelů(např. právníci a lékaři, kteří znají fin.situaci svých klientů).

2.) Cenová diskriminace druhého stupně
- spočívá ve stanovení různých cen za různá množství stejných statků(v závislosti
na prodaném množství). Monopol tak může získat část přebytku spotřebitele.

Žádné komentáře:

Okomentovat