Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Nabídka a poptávka

Nabídka a poptávka ilustrují protichůdný cenový zájem, který ilustrují křivky svými sklony.
Cena je veličinou, která pro kupujícího znamená oběť, kterou musí podstoupit k získání statku a uspokojení potřeby, pro prodávajícího je efektem, k jehož dosažení musel podstoupit určitou oběť (náklady)

- Rovnovážná cena - cena za kterou se obchoduje v případě rovnosti nabídky a poptávky
- Tržní cena - cena která vzniká na trhu při aktuálním vztahu nabídky a poptávky.

Je-li tržní cena příliš vysoká, pak výrobci vyrábějí víc, ale spotřebitelé nakupují málo, důsledkem je přebytek zboží a tlak na pokles ceny (utváření rovnováhy lze znázornit pavučinovým modelem). V opačná situaci je-li cena příliš nízká, poptávka převyšuje nabídku a chtějí-li spotřebitelé svoji poptávku uspokojit musí zaplatit více (dojde ke zvýšení cen). Stavu rovnováhy se dosahuje jen výjimečně a krátkodobě (je dodáváno na trh takové množství produkce, jehož cena není stimulem ke změnám rozsahu výroby)

=> předností tržního mechanismu ale není zabezpečování optimální alokace v každém okamžiku, ale to že obsahuje zpětnou vazbu přizpůsobování alokace zdrojů skutečným a měnícím se potřebám.

Žádné komentáře:

Okomentovat