Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

9. Význam trhu výrobních faktorů v tržním hospodářství a jeho teoretická analýza

Specifika trhů výrobních faktorů. Poptávka a Nabídka VF. Forma cen VF. Teorie rozdělování na bázi teorie mezní produktivity. Skladba důchodů domácností. Zdroje nerovností v důchodech a měření těchto nerovností.

Výrobní faktory (vstupy) – statky a služby, které používají firmy ve svých výrobních procesech
=> 1. Přírodní zdroje (půda, suroviny, energie)
2. Práce (čas strávený ve výrobě)
3. Kapitál (dlouhodobě použitelné statky k výrobě dalších)

Trh výrobních faktorů - je místem, kde se střetává S a D po výrobních faktorech (dochází zde k alokaci zdrojů).
V roli poptávajícího stojí firmy a v roli nabízejícího spotřebitelé neboli domácnosti. Oproti trhu výrobků a služeb, kde se kupující snaží maximalizovat užitek, zde se snaží firmy maximalizovat zisk.
=> Způsob alokace zakládá předpoklady efektivní či neefektivní výroby.

Žádné komentáře:

Okomentovat