Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Průměrné veličiny:

Příjem z průměrného produktu (ARP) je příjem na jednotku variabilního výrobního faktoru:
(kde P – cena produktu, AP - průměrný (fyzický) produkt)
Průměrný náklad na faktor (AFC) je náklad na jednotku variabilního výrobního faktoru:

1.) DK na trhu VF i produkce

- individuální firma v krátkém období

Protože w je konstantní (MFCL= w), celk. náklady na faktor (TFC) budou proporcionální množství práce zapojené do výroby (křivka TFC je přímkou). Sklon křivky celk. příjmu (TR) vyplývá ze sklonu křivky celk. produktu (TP). Zisk firmy s je maximální, když je sklon křivky TFC stejný jako sklon křivky TR (a zároveň MRPL = MFCL=w), což je při úrovni zaměstnanosti L.
Sklon křivky MRPL vyplývá ze sklonu křivky MPL protože P=MR.

V krátkém období je do výroby zapojován pouze 1 VF, proto je také zřejmé, že pro všechny mzdové sazby, které jsou vyšší než příjem z průměrného produktu, příjem firmy nekryje variabilní náklady výroby a firma realizuje krátkodobou ztrátu =>

Žádné komentáře:

Okomentovat