Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Elasticita substituce

Povahu statku odráží i tvar indif. křivky, čím jsou více „zakřivené“ tím více jsou statky komplementy. To lze vyjádřit Elasticitou substituce, která vyjadřuje jakou změnu poměru spotřeby statků X a Y vyvolá změna MRSC o 1% (procentní změna poměru spotřeby statků X a Y dělená procentní změnou MRSC)
(pro dokonalé substituty , pro dokonalé komplementy )

→ růst ceny substitutů posunuje křivku poptávky doprava
→ růst ceny komplementů posunuje křivku poptávky doleva a naopak.

3.) Vliv změny důchodu spotřebitele lze pomocí indiferenční analýzy zobrazit důchodovou spotřební křivkou (ICC), která je souborem kombinací statků, při nichž spotřebitel maximalizuje užitek při různých úrovních důchodu, (při konstantním poměru cen). Rozlišujeme statek nezbytný (křivka konvexní- poptávané množství roste pomaleji než důchod), luxusní (konkávní) a méněcenný (záporný sklon).

Závislost mezi celkovým důchodem a množstvím určitého statku zobrazuje Engelova křivka, příp. Englelova výdajová křivka, kde je horní hranice křivky stanovena linií 45 0 a křivka tak zobrazuje jak se mění podíl výdajů na daný statek s růstem důchodu. Směrnicí Engelovy křivky je mezní sklon ke spotřebě (MPC).

Žádné komentáře:

Okomentovat