Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

1. EXTERNALITY (tzv. efekty přelévání)

= aktivity, které pozitivně či negativně ovlivňují jiné subjekty, aniž za ně musí být placeno, nebo jsou za tuto činnost odškodněny. Nastává tehdy, když výroba nebo spotřeba jednoho subjektu způsobuje nezamýšlené náklady nebo přínosy jiným subjektům, aniž by ti kteří náklady způsobili,či příjmy získali, za ně platili => neprochází trhem (vnější okolnosti)

1. Pozitivní (vnější úspory) – přináší užitek, aniž by za něj muselo být placeno (např. osvětlení či hlídací kamera souseda, která hlídá i mé pozemky, ale mě to nic nestálo).
- Její původce většinou nebere v úvahu dodatečný užitek, který jeho činnost přináší jinému subjektu a proto vyrábí
menší množství zboží. Cena je příliš nízká na to, aby ho přiměla k výstupu na vyšší úroveň výroby.

2. Negativní – činnost jednoho subjektu přináší náklady subjektu jinému, které mu nejsou hrazeny. (např. škody na životním prostředí, náklady na zatemnění okna při pronikavém sousedovu osvětlení)
- Výrobce při volbě výše výstupu porovnává cenu a mezní náklady, přičemž bere v úvahu pouze soukromé mezní náklady, nikoliv dodatečné náklady, které v důsledku jeho výroby vznikají jiným subjektům trhu, a tak vyrábí víc.

Žádné komentáře:

Okomentovat