Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

elasticita nabídky

Při růstu tržní poptávky, dojde ke zvýšení jak rovnovážné ceny tak rovnovážného množství na trhu. Změna bude záviset na elasticitě nabídky. Stejně tak vlivem výše uvedených faktorů může dojít k posunu nabídky a změna bude ovlivněná elasticitou poptávky.

Firma tak v krátkém období může dosahovat zisku i ztráty.

ROZHODOVÁNÍ FIRMY V DLOUHÉM OBDOBÍ

Individuální poptávková křivka firmy je analogicky tvořena rostoucí částí LMC (zespodu ohraničena min.LAC).
V dlouhém období může firma díky volnému vstupu a odchodu do odvětví dosahovat jen nulového ekonom.zisku

Pokud budou firmy v odvětví realizovat zisk, bude impulsem pro příchod dalších firem. Větší počet firem vyrobí větší objem výstupu a v důsledku zvýšení nabídky tržní cena a zisk firem klesne. Příchod nových firem bude pokračovat, dokud trní cena neklesne na úroveň průměrných nákladů (nulový ekonom. Zisk). K opačnému procesu dochází v případě, kdy firma realizuje ztrátu, která je pak impulsem pro odchod z odvětví (bod vyrovnání, bod zvratu)

Žádné komentáře:

Okomentovat