Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

KONKURENCE

proces střetávání různých, zpravidla protikladných zájmů tržních subjektů.
Je předpokladem efektivního fungování trhu. Rozlišujeme:

a) konkurence napříč trhem (mezi nabídkou a poptávkou) -výrobci chtějí prodat to co vyrobili s co nejvyšším ziskem. Spotřebitelé chtějí v co nejvyšší možné míře uspokojit své potřeby nákupem zboží a za co nejnižší cenu.

b) konkurence na straně poptávky - Je střetem zájmů jednotlivých spotřebitelů, kteří chtějí nakoupit co nejvíce a co nejlevněji, i na úkor ostatních. Nejvíce se projevuje existuje-li převaha poptávky nad nabídkou,kdy vede k růstu ceny.

c) konkurence na straně nabídky - každý výrobce přichází na trh se snahou prodat co nejvýhodněji, což mu umožní maximalizovat jeho zisk. Dalším cílem je oslabování pozic svých konkurentů (podíl na trhu). Obecně je stimulem pozitivního pohybu tržního prostředí (převaha nabídky vyvolává cenový pokles, z čehož se odvíjí různé podoby zdokonalování ve výrobě). Dle užitých prostředků se uskutečňuje ve 2 základních formách:

Žádné komentáře:

Okomentovat