Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

6.) Oligopol s CENOVÝM VŮDCEM

V postavení cenového vůdce, jehož cenovou politiku sledují ostatní firmy v oligopolním odvětví, může být firma, která je největší v odvětví, má nákladovou výhodu, tradici, zvučné jméno apod. Firma s nákladovou nevýhodou se musí přizpůsobit ceně stanovené vůdcem (Q odpovídá průsečíkům MR a MC každé firmy a cena je stanovena nad úrovní, za kterou je schopna realizovat produkci firma s vyššími náklady)

7.) Modely oligopolu založené NA TEORII HER (při hledání optima v konfliktu)
a) Výplatní matice
V podobě tabulky zachycuje alternativní strategie konkurujících si firem a předpokládané výsledky jejich různých kombinací. Umožňuje systematický přístup firem k jejich vlastním alternativním strategiím; navíc firmy mohou odhadnout, jak jejich konkurenti hodnotí sami sebe. To je důležité pro predikci jejich vlastního chování.

b) Vězňovo dilema
Příklad 2 vyšetřovaných vězňů, kteří spáchali zločin. Jsou vyslýcháni. Počet měsíců vězení jednotlivých variant:
vězeň B
přizná se nepřizná se
A přizná se 24; 24 0; 36
nepřizná se 36; 0 1; 1
Nejlepším postupem z hlediska podezřelých je, aby se ani jeden
nepřiznal, protože jsou však izolováni, nemohou se domluvit.

Žádné komentáře:

Okomentovat