Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

b) Produkční efekt

- ukazuje změnu optimální kombinace vstupů, která spojena se změnou výstupu firmy (větší výstup bude vyráběn s větším množstvím kapitálu i práce)
- vytváří tlak na růst MPL (přítomnost většího množství kapitálu umožňuje větší produktivitu práce)

c) Nákladový efekt (jiný pohled na produkční efekt)
- pokles mzdové sazby snižuje mezní náklady, což firmě umožňuje zvětšit optimální objem produkce – růst MPL

Lze tedy předpokládat, že čistým efektem poklesu mzdové sazby
bude posun křivky MPL nahoru (tedy i MRPL).
=>Dlouhodobá poptávka firmy po práci bude tedy plošší (elastičtější)

Pravidlo nejnižších nákladů v DK: MPL/w = MPK/r

Žádné komentáře:

Okomentovat