Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

2.) porovnání pomocí nákladových funkcí

na grafu je vidět, že LTC leží pod STC, dlouhodobé celkové náklady jsou tedy pro jednotlivé úrovně výstupu menší. Pouze při výstupu Q1 se obě křivky dotýkají LTC = STC. Při výrobě Q1 platí také, že SMC = LMC, tzn. že fixní náklady firmy jsou nejlépe využity. V tomto bodě se rovnají i LAC a SAC (pouze bod dotyku), jinak jsou dlouhodobé průměrné náklady nižší než krátkodobé.

- Průměrné a mezní náklady jsou v krátkém i dlouhém období stejně vysoké při výrobě takové velikosti výstupu, při které použité množství fixního kapitálu umožňuje minimalizovat celkové náklady

(Bod Q’ představuje min.SAC a Q’’ min. LAC (inflex.body).

V dlouhém období tyto body dotyků spojuje obalová křivka LAC,
(spodní obal křivek SAS). Podél ní firma vyrábí měnící se výstup s min. celkovými náklady.

Žádné komentáře:

Okomentovat