Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Alokační efektivnost monopolu

Ve srovnání s dokonalou konkurencí vede existence monopolu k vyšší ceně a menšímu výstupu.
Monopol využívá svou sílu ke stanovení ceny nad úrovní MC a není veden tržním mechanismem k optimálnímu využití společenských zdrojů. Některé potenciální přínosy ze směny nejsou realizovány a část zdrojů společnosti zůstává nevyužita. Tento negativní vliv monopolu lze vyjádřit pomocí kategorií přebytek výrobce a přebytek spotřebitele.

Za přínos dokonale konkurenčního odvětví (znázorněného v 1.grafu) pro společnost lze považovat rozdíl mezi celkovou užitečností (plocha ABQ*0) a celkovými náklady na výrobu produktů (BQ*0C). V rámci tohoto rozdílu (ABC) se utváří přebytek výrobce (P*BC) a spotřebitele ( ABP*)

Ve 2.grafu vidíme, že výstup monopolu je menší a cena vyšší než v dokonalé konkurenci. Zmenšil se přebytek spotřebitele (AFP*) a zvětšil se přebytek výrobce (P*FEC). Celkový přínos tohoto odvětví
(dán plochou AFEC) je evidentně menší než v případě dokonalé konkurence.

 monopol je alokačně neefektivní. Tato alokační neefektivnost (FBE) bývá označována jako ztráta mrtvé váhy.

Žádné komentáře:

Okomentovat