Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

DL je ovlivněna

a) cenou práce (mzdovou sazbou) => koeficient cenové elasticity DL (eDL)
b) cenou ostatních výr.faktorů => koeficient křížové elasticity DL (eCDL)
c) podílem výdajů na práci na celk.výdajích firmy (čím větší tím je DL elastičtější)
d) ostatní: faktory ovlivňující D po produktu, úrovní technologie a počtem vstupů

=> eDL je ovlivněna elasticitou poptávky po produktu a elasticitou substituce vstupů.

- Křivka tržní poptávky po práci

Není horizontálním součtem indiv. poptávkových křivek!
Pokud klesne mzda, klesne u všech firem v odvětví a díky nákladovému efektu (poklesu MC) mohou firmy vyrobit větší optimální množství výstupu (křivka nabídky produktu se posune doprava), což však povede k nižší tržní ceně produktu a současně poklesu MRPL doleva
= Poptávka po práci za těchto podmínek klesne.
(v grafu křivku DL1 je horizontálním součtem indiv.křivek poptávek po práci za předpokladu, že se mzdy snížily, ale cena produktu se neměnila, křivka DL2 je křivkou tržní poptávky po práci po efektu poklesu cen.)

=> Tržní křivka poptávky po práci je při změně ceny produktu méně elastická, než za neměnných cen produktu.

Žádné komentáře:

Okomentovat