Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Cenová elasticita poptávky

Cenová elasticita poptávky se může měnit v průběhu křivky poptávky (při různém objemu)

proměnlivá elasticita poptávky konstantní elasticita poptávky

2.) Z hlediska vlivu změny cen ostatních statků na poptávku rozlišujeme:

1. pokud nemá změna ceny jednoho zboží zvláštní vliv na poptávku po jiném zboží, jedná se o nezávislé statky.
2. Substituty jsou zboží navzájem zaměnitelná. Růst ceny jednoho vyvolá poptávku po druhém.
3. Komplementy jsou zboží která se vzájemně doplňují. Růst ceny jednoho vyvolá pokles poptávky u druhého.

Efekt cenové změny se rozkládá do křížového substitučního a důchodového efektu (pro dokonalé komplementy je substituční efekt nulový, pro dokonalé substituty je důchodový efekty nulovy) a stejně tak lze provést křížovou elasticitu poptávky (Ecd >0 → substituty, Ecd < 0 komplementy).

Žádné komentáře:

Okomentovat