Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Mezní náklady na výr.faktor (MFC)

jsou dodatečné náklady, které firmě vznikají při najmutí dodatečné jednotky VF. V případě dokonalé konkurence na trhu VF jsou konstantní (přírůstek nákladů je určen výší ceny výrobního faktoru) a křivka MFC tvoří nabídku daného faktoru firmě (je dokonale elastická), na nedokonale konkurenčním trhu jsou rostoucí.

Významnou skutečností, která ovlivňuje situaci na trhu VF je možnost vzájemné substituce VF => pravidlo substituce – v případě, že cena jednoho faktoru roste a ostatní zůstávají stejné, pak se firmě obecně vyplatí nahradit nyní dražší faktor větším množstvím jiných vstupů.

Optimální kombinace je pak taková, kdy se příjmy z mezních produktů rovnají. Firma pak maximalizuje zisk, když jsou příjmy z mezních produktů připadající na peněžní jednotku kteréhokoliv vstupu stejné= Pravidlo nejnižších nákladů Toto pravidlo stanoví, že mezní produkty jednotlivých výrobních faktorů na jednu korunu by měly být shodné.
Rovnováha firmy na dokonale konkurenčním trhu – MRP = MFC = Pf
Je-li MRP < MFC, firma snižuje počet najmutých VF
Je-li MRP > MFC, firma najímá další jednotky VF

Žádné komentáře:

Okomentovat