Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Produkční funkce může mít různý průběh dle různých výnosů z inputu:

1. Konstantní – výnos z VF roste proporcionálně s růstem rozsahu jeho zapojení do výroby;
2. Klesajíc í– tempo růstu výnosů z VF je nižší než tempo růstu zapojení faktoru;
3. Rostoucí – každá další jednotka práce je efektivnější, výstup roste rychleji než variabilní vstup

Obecně lze říci, že se ve výrobním procesu nejdříve prosazuje rostoucí mezní produktivita vstupu práce, při zapojení jejího většího počtu se však fixní zásoba kapitálu stává brzdou dalšího zvyšování mezní produktivity a výnosy klesají.

Výroba v dlouhém období

Firma se rozhoduje nejen o množství, ale i o kombinaci zapojených VF. Grafickým vyjádřením dlouhodobé produkční funkce je mapa izokvant (analogická s mapou indif. křivek, ale na osách jsou inputy a ne finální výrobky a navíc každá izokvanta je spojena se specifickou úrovní výstupu, indif.křivce nelze přiřadit konkrétní úroveň užitečnosti, jen pořadí).

Žádné komentáře:

Okomentovat