Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

KRÁTKÉ OBDOBÍ (SR,Short Run)

Křivka fixních nákladů má tvar rovnoběžné přímky s osou X. Podstatný je vývoj právě variabilních nákladů. Průběh křivky v sobě odráží výnosy z variabilního vstupu (tzn. mezní produkt práce MPL).

- při rostoucích výnosech z variab. faktoru (rostoucí produktivitě práce), každá dodatečná jednotka práce vytvoří větší přírůstek výstupu než předcházející a při konstantní ceně práce pak celkové náklady rostou pomaleji než výstup (sklon STC s růstem výstupu klesá)
- při klesajících výnosech z variab. faktoru rostou celkové náklady rychleji než výstup (růst sklonu STC)

V rozhodování firmy jsou důležité také náklady na jednotku produkce, tzv průměrné náklady (AC) AC= TC/Q Stejně jako celkové náklady u nich rozlišujeme fixní (AFC) a variabilní složku (AVC).
Protože fixní náklady jsou konstantní, AFC s rozšiřováním výroby klesají. AVC nejdříve klesají a od určitého rozsahu produkce rostou (protože se většinou předpokládají nejprve rostoucí a následně klesající výnosy z variabilního faktoru).

Tuto skutečnost vysvětlují tzv. mezní náklady(MC, marginal costs) – dodatečné náklady vyvolané zvýšením objemu výroby o jednotku.

Žádné komentáře:

Okomentovat