Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

MONOPSON

(jediný kupující na daném trhu)
– jeho indiv.poptávková křivka zobrazuje zároveň tržní poptávku
– jeho síla je ovlivněna : ochotou lidí dojíždět za prací a státem (určuje stropy mezd)

V případě monopolu na trhu produktů a zároveň monopson na trhu práce,pak w0HEG= výhoda monopsonu
GEKM = výhoda monopolu ( je dáno rozdílem mezi MRP v DK a NDK)

Bilaterální monopol

= jediný prodávající (monopol reprezentovaný odbory) a jediný kupující (monopson).Zájmy obou stran jsou protichůdné a tak výše mzdové sazby záleží na vyjednávacích schopnostech obou stran.

a) monopson vychází při určení optim.množství z rovnosti MRPL=MFCL =>L2 a svou sílu využívá ke stanovení nižší w2 (co mu SL dovolí).
b) monopol (odbory) množství práce určuje na základě rovnosti MRL = SL => L1, jeho výsadní postavení se projeví v požadované vyšší mzdě w1.

Žádné komentáře:

Okomentovat