Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Očekávaná míra inflace (a)

je poměr cenových hladin v obou časových okamžicích:

Jaká je tedy relace mezi peněžní a reálnou úrokovou mírou?
Nominální úroková míra se od reálné úrokové míry odlišuje o míru očekávané inflace.
in = i+a

Současná hodnota budoucích příjmů se tedy s rostoucí mírou inflace snižuje. S růstem inflace se mění struktura investic ve prospěch krátkodobějších a snižuje se též rozsah investic, protože vyšší nominální úroková míra způsobí, že se sníží současná hodnota všech budoucích příjmů a také současná hodnota některých budoucích příjmů poklesne pod hodnotu současných nákladů, které musí investor vynaložit, aby tyto budoucí příjmy získal.

=> Inflace a nestabilní úrokové míry jsou tudíž jevy, které destabilizují situaci na kapitálovém trhu.

Žádné komentáře:

Okomentovat