Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Mezní produkt práce tak v sobě zahrnuje:

Transferový výdělek - část celk.výdělku, kterou by daný faktor mohl získat při svém alternativním využití. Ekonom.renta – část celk.výdělku, která převyšuje transfer.výdělek
- Čistá ekonom.renta–výdělek placený za službu VF s fixní nabídkou (absolutně neelastickou, křivka je svislá) = pro daný faktor neexistuje alternativní využití a transfer.výdělek je tak nulový (spec. případem je pozemková renta, kde nabídka půdy je fixní a rentu ovlivňuje jen poptávka, kdyby byla cena vyšší, majitelé té nevyužité by nakonec cenu snížili a naopak)

Teorie rozdělování se zabývá rozdělováním důchodů a bohatství ve společnosti. Ceny VF, které jsou odvozeny od velikosti jejich mezních fyzických produktů, určují výši důchodu jednotlivých domácností. Rozdělení důchodů domácnostem tedy odpovídá poměru mezních produktivit práce, půdy a kapitálu v měřítku celé společnosti.

Prvotním rozdělením důchodů se rozumí rozdělení důchodů mezi domácnosti na základě tržního mechanismu.
Konečným rozdělením důchodů se rozumí přerozdělení důchodů mezi jednotlivé domácnosti, tak aby byl dodržen princip spravedlnosti. Přerozdělení obvykle zajišťuje stát formou transferových plateb domácnostem s nízkými důchody. Zdroje na vyplácení transferových plateb stát získává pomocí daní od domácností.

Žádné komentáře:

Okomentovat