Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Křivka nabídky a poptávky monopolu

V dokonalé konkurenci je křivka nabídky firmy odvozena z křivky MC a rovnovážný výstup, při kterém je P = MC.
Rozhodnutí monopolu o nabízeném výstupu závisí nejen na MC, ale i na poptávce. Na rozdíl od dokonalé konkurence zde však individuální poptávková křivka klesá =>křivka MR klesá rychleji než křivka poptávky. Protože monopol je jediným výrobcem daného zboží, individuální poptávková křivka splývá s tržní poptávkovou.

V případě různých poptávkových křivek pak může monopol vyrábět stejný výstup, ale prodávat ho za různou cenu nebo měnit objem výstupu aniž by se změnila cena => jak je vidět z grafu, v podmínkách monopolu neexistuje jediný vztah mezi cenou a nabízeným množstvím, nabídku monopolu tedy nelze graficky vyjádřit.

Bilaterální monopol a monopson
- speciální případ, kdy je na trhu jediný prodávající (monopol) a jediný kupující (monopson).
CENOVÁ DISKRIMINACE
Monopol disponuje určitou monopolní silou, kterou využívá při tzv. cenové diskriminaci. Jejím cílem je získání přebytku spotřebitele a jeho přeměna na dodatečný zisk firmy. Podstatou je prodej rozdílného množství stejného zboží za rozdílné ceny.Jedná se o stanovení různých cen z jiných než nákladových příčin. Rozlišujeme několik forem:

Žádné komentáře:

Okomentovat