Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

POPTÁVKA po kapitálu

I zde jsou firmy vedeny snahou o maximalizaci zisku. Maximálního zisku dosahují tehdy, jestliže příjem z mezního produktu je stejný jako mezní náklad (MRP = MFC). Jde-li o dokonale konkurenční trh jsou mezní náklady na kapitál rovny úrokové sazbě. Křivka poptávky je tedy opět určena křivkou MRP, jenž je násobkem MR (zde úrokové sazby) mezního fyzického produktu kapitálu. Poptávka po kapitálu je tedy klesající funkcí úrokové míry a je determinována na základě MRP. I zde je poptávka
odvozena od poptávky po finálních statcích, které jsou díky kapitálu vyrobeny.

NABÍDKA kapitálu
Je určena výší a tvorbou úspor. Úspory představují tu část disponibilního důchodu domácností, která nebyla vydána na spotřebu a byla nabídnuta na trhu kapitálu firmám k nákupu kapitálových statků. Domácnosti mají ovšem jednu vlastnost, která se nazývá „netrpělivost“. Tato vlastnost vypovídá o tom, že domácnosti jen neradi odkládají spotřebu do budoucnosti a to především proto, že budoucnost je nejistá. Nabídka kapitálu je v čase odlišná:
– v krátkém období je dána přesná výše úspor (jsou konstantní) a tím je dána i nabídka (je svislá)
– v dlouhém období již domácnosti reagují na změny ve výši úrokové sazby různou výší úspor.

Žádné komentáře:

Okomentovat