Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

=> Křivka poptávky po práci

je tvořena klesající částí funkce MRPL, která je shora ohraničena maxARPL. .
= DL představuje množství práce, které firma najímá při různých úrovních mzdové sazby.

- v dlouhém období

V dlouhém období jsou všechny výrobní faktory variabilní  změna mzdové sazby vede ke změnám v množství ostatních faktorů – dílčí efekty znázorněné pomocí izokvantové analýzy (substituční, produkční a nákladový) ovlivňují mezní produkt práce a tím i posun křivky MRPL  Obecně poptávka po jakémkoli VF více elastická v dlouhém období, protože v tomto období může být optimálně přizpůsobeno množství všech ostatních výrobních faktorů.

a) Substituční efekt
- tendence k substituci kapitálu prací při poklesu w a naopak. Pokud by firma chtěla vyrábět výchozí objem výstupu, dalo by se očekávat že bude nahrazovat relativně dražší kapitál relativně levnější prací (je dodržena podmínka MRTS =w/r) - je negativní
- vytváří však tlak na pokles MPL(dodatečná jednotka práce vytvoří v důsledku nedostatku kapitálu menší přírůstek výstupu)

Žádné komentáře:

Okomentovat