Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Světová banka

• Financována členskými zeměmi MMF.
• Zaměřuje se na poskytování dlouhodobých úvěrů na financování rozvojových programů.
• Její činnost napomáhá rozvoji světového obchodu i rozvoji méně vyspělých zemí.
• Česká republika je členskou zemí.

Hlavní cíle:
- stimulace hospodářského rozvoje členských zemí pomocí podpory produktivních investic (především v nejchudších zemích)
- stimulace rozvoje výrobních zdrojů směrem k růstu mezinárodního obchodu a životní úrovně co nejširší populace
- koordinace poskytování půjček tak, aby byla zajištěna priorita nejnaléhavějších projektů