Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

2)TLUSTÉ STŘEVO

a) Slepé střevo – tvoří vak

b) Trakčník – je nejdelší

c) Konečník–uzavírají ho dva mohutné svěrače a to z žíhané svaloviny

Trávicí žlázy

Patří sem: 1) Slinné žlázy

2) Játra

3) Slinivka Břišní – (Pankreas)

1) Slinné žlázy

- 3 páry: - příušní

- podčelistní

- podjazyčné

- vylučují sliny do dutiny ústní

- jejich funkce: - zvlhčují a ředí potravu

- ulehčují polykaní

- jsou vylučovány nepřetržitě

Vlastní žaludek

- obsah 10 litru

- je spojen s knihou v knihoslezovém ústí a je zakončen vrátníkem –

- žláznatá sliznice s mnoha záhyby

- dojnice za 24 hod. vyloučí 40 – 80 litru žaludečních šťáv

Střevo

- nejdelší část trávicího traktu

- vstřebávání základních složek do krve tvorba trávicích šťáv

- chemické zpracování

- jsou zavěšena na okruží (zdvojená pobřišnice)

- u masožravců tvoří 5-ti násobek délky těla, skot 20-ti násobek

1) TENKÉ STŘEVO

- je nejdůležitějším orgánem trávení a vstřebávání

- trávení probíhá za účinku PANKREATICKÉ ŠTˇÁVY (šťávy slinivky břišní) žluč, vlastní střevní šťávy

a) Dvanáctník – navazuje ne žaludek

- je krátký

- vyúsťuje do něj vývod jater (žluč) a slinivky břišní

b) Lačník – nejdelší úsek

- kličky

c) Kyčelník – velmi krátký

- rovný

- ústí do slepého střeva

1) Polygastrická:

Předžaludky: -jsou tři a) bachor

b) čepec

c) kniha

- schopnost přijmout velké množství potravy, později ji zpracovat

- mají bezžlaznatou sliznici

a) bachor

- skot - obsah 120 litru (ovce 20 l.)

- leží v levé části dutiny břišní

- člení se na vaky

- uskladnění krmiva pak spět do dutiny ústní po přežvýkání spět do bachoru, kde mikroorganismy (BACHOROVA MIKROFORA) rozkládají celuozu

b) čepec

- mezi bachorem a čepcem je tzv. čepcobachorové ústí trvalé otevřené

- další rozmělnění

- zachycení cizích těles

- ve 2 fázích posun do knihy

- má objem u skotu 5 – 8 litrů

c) kniha

- rozmělnění a filtrování potravy (zbavuje se přebytečné vody)

- má obsah 10 – 12 litru

- mikroorganismy se cestou s potravou zahubí – jejich těla jsou zdrojem plnohodnotné bílkoviny

Jícen

trubicový orgán

spojující hltan ze žaludkem, svěrač s bachorem v podobě nálevky (česlo) je zde svalová vrstva ze žíhané svaloviny

ptáci - vole

Žaludek

- vakovitý orgán uložený v břišní dutině

- slouží k přechodnému uskladnění potravy a jejímu mechanickému a chemickému zprac.

- podle utváření žaludku dělíme na:

1) Monogastrická – mají jednokomorový žaludek

2) Polygastrická – mají předžaludky

1) Monogastrická:

Jednoduchý žaludek: - pouze žlaznatá sliznice

- (pes)

Složitý žaludek: - část bez žláz podobná funkce jako předžaludky

- část žláznatá

- (prase, kůň)

Dutina ústní

strop tvoří tvrdé a měkké patro, spodina je vyplněna jazykem – hrot jazyka

- tělo jazyka

- kořen jazyka

jazyk: - je tvořen žíhanou svalovinou, krytou sliznicí ze zrohovatělým epitelem (vícevrstevným)

- napomáhá mechanickému zpracování potravy

- orgán chuti

zuby: - mléčné, trvalé

-dělení – řezáky – slouží k uchopení potravy

- u přežvýkavců chybí v horní čelisti

- od mediální roviny – klišťáky, středáky, krajáky

- špičáky – u masožravců a prasat výrazné

- třeňáky – slouží k drcení potravy

- stoličky – jsou pouze trvalé

- slouží ke žvýkání

Hltan

- kříží se zde trávicí a dýchací cesty

- základní stavební tkáň – svalovina

- ve stěně hltanu je 7 otvorů – 2nosní otvory

- 2 sluchové otvory (eustachová trubice)

- 1ústní otvor

- 1 do hrtanu (záklopka, brání vniknutí krmiva do plic)

- 1 do jícnu

1.Popis trávicí soustavy, rozdíly mezi jednotlivými druhy zvířat

Jejím úkolem je přijmout mechanicky a chemicky zpracovat potravu, využitelnou část vstřebat do krve a zbytky vyloučit z těla ven.

Části trávicí soustavy:

a) Trávicí trubice

b) Trávicí žlázy

Trávicí trubice

Části trávicí trubice:

dutina ústní

hltan

jícen

žaludek-bachor

-čepec

-kniha

střevo –tenké dvanáctník

- lačník

- kyčelník

- tlusté - slepé

- trakčník

- konečník