Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

5. Ranunculaceae

50-60 rodů/2400 druhů
vývojově velmi stará čeleď, pryskyřníkovité oplývají velkým množstvím alkaloidů,
2 podčeledi
Ranunculoideae – Pryskyřníkové

Helleboroideae podčeleď Čemeřicové se liší od druhé podčeledi Ranunculoideae – Pryskyřníkové
tím, že má v plodolistu více vajíček, zatímco Ranunculoideae – Pryskyřníkové mají v každém plodolistu jediné vajíčko (následně embryo, semeno…).

Aconitum napellus /syn. callibotryon/ - Oměj šalamounek,
modré zygomorfní květy v hroznech, horní plátek přeměněn v přilbu, nektária
pravděpodobně nejjedovatější rostlina u nás aconitin letální dávka 3-4mg ,
vstřebává se i přes pokožku,
ochrnutí CNS, vyskytuje se ve formě esteru - nestabilní v organismu se rozkládá,
kriminalisticky těžko dokazatelný, oblíbený v lid. travičství

droga tuber aconiti – na jaře vyraší z hlízy rostlina a během léta se zakládá tzv. dceřinná hlízka,
do které rostlina střádá zásobní látky a produkty sekundárního metabolismu.
Těsně před koncem sezony – na podzim se hlízky sbírají – největší obsah látek.

sušením se jedovatost ztrácí
lokální anestetikum, antitusicum - /např.Pneumolisin/
Aconitum vulparia Oměj vlčí mor
Žluté zygomorfní květy v hroznech
český název odvozen od skutečnosti, že Římané údajně používali výtažek k trávení nástrahy proti vlkům

Aquilegia – Orlíček
chráněný
neobsahuje alkaloidy, ale jedovaté glykosidy- jediný druh v této čeledi.
Korunovitě zbarvené kališní lístky protažené v ostruhy, uvnitř nektária
Consolida – Ostrožka
plodem terminální jednotlivé měchýřky na konci rozvětvené bylinné lodyhy – velmi starý vývojový znak
Nigella – Černucha
plodem apokarpní měchýřky, divoké druhy je mají nesrostlé, šlechtěné a pěstované druhy mají více – méně srostlá gynecea.
Caltha – Blatouch
Chráněná rostlina, vzácnější výskyt z důvodů ubývání přirozených biotopů. Roste na prameništích a podmáčných loukách, “mastné” ledvinité listy.
/alkaloidy – u dětí někdy mírné otravy –opuchnutím v obličeji, slinění/,
některé národy nakládají pupeny do octa jako kapary
Actea spicata Samorostlík klasnatý
v bukových lesích indikační druh, /plodem je bobule, což je u této čeledi jediná výjimka/.

4. Papaveraceae

u nás 4rody / 12 druhů
mléčnice s latexem zejména v lýku
/pravými mléčnicemi se liší od čeledi Fumariaceae, která má jen idioblasty/
byliny , často členěné listy, květy spirocyklické až cyklické,
květní obaly heterochlamydní, K (2) C (2+2) ve dvou kruzích, A G2 až coenocarpní s nástěnnou placentou
plod multiseptální tobolka

semena u máku jediná bez mléčnic a bez alkaloidů
vysoký obsah oleje a vápníku v semenech

od starověku používán Papaver somniferum mák setý
v latexu 3/4 sliz, kaučuk, 1/4 obsah alkaloidů např. papaverin, kodein, narkotin, thebain,
hl. složka opia je morfin 8 až 15%,
ve farmacii hojně užívaný, má tlumivé účinky na CNS, ale nevýhodou je, že je silně návykový, což vyžaduje zvyšování dávek.

Acetylací morfinu se vyrábí heroin, užívaný dříve jako antitusicum na tišení kašle, před válkou běžně v lékárnách, silně návykový, let. dávka 2- 4g což je 0,25 - 0,5g morfia.
Synteticky se morfin nevyrábí, veškerá průmyslová produkce těchto látek z přírodních drog

u nás se získává z „makoviny“, prázdných makovic bez semen Caput papaveris

Irán, Afghanistán, Pakistán, Barma, Laos, Thajsko - zlatý trojúhelník,
droga obsahuje vysoký obsah alkaloidů s ideálním zastoupení alkaloidů,
technologie sběru je stará několik tisíc let,
zelené makovice se nařezávají /viz. obrázek/,
latex vytéká z mléčnic a zasychá, krůpěje uschlého latexu se sbírají a lisují.


Chelidonium majus Vlaštovičník větší, latex žlutooranžová barva, lidový lék na bradavice, leptá sliznice, do oka ne, rovněž obs. alkaloidů
Glaucium flavum Rohatec žlutý,ze Středomoří, lyrovitě zpeřené listy, 2 pouzdré tobolky dlouhé podobné tvarem lusku

3. Krytosemenné rostliny Angiospermae

Rozdíly mezi nahosemennými a krytosemennými
Vajíčka přímo na plochých plodolistech vajíčka v semeníku, pylové zrno prorůstá
Přístupna pylovým zrnům – pylovou láčkou pletivem blizny a čnělky k vajíčku
Chybí semeník,čnělka a blizna
Semena nahá semena v plodech /přeměněný plodolist/
Vývoj proklů probíhá bez vnější ochrany vývoj proklů uvnitř pestíku, prokly chráněny před
vyschnutím
v samičím proklu /gametofytu/ ještě samičí prokel silně redukovaný, nevytváří
vytvořena pravá archegonia se pravá archegonia
/výjimka Gnetophyta, Welwitschiophyta/

ve dřevě jsou tracheidy ve dřevě převážně tracheje, mnohem řidčeji i
tracheidy

Hamamelidaceae

vztahy příbuzenské k Magnoliaceae
dřeviny - keře u nás Hamamaelis v parcích

listy podobné lísce, ale s oblými laloky /líska má dvojitě pilovité listy/
(srovnejte 2 herbářové položky líska a vilín)
mikroskopicky - vilín má astrosklereidy, nemá šťavelany, líska má drůzy šťavelanu v mezofylu,
kvete v zimě v únoru,
čtyřčetné květy s pentlicovými okvětními plátky, 4 tyčinky, 4 staminodia – nefunkční tyčinky,
listy raší až po odkvětu

výtažky z listí se užívají v kosmetice / vlasová tonika, krémy/
a ve farmacii - hl. třísloviny /až 8 %/ - adstringens, saponiny
/mast s výtažkem -Aviril H - na hemoroidy/

méně pěstovaný druh:
Hamamelis virginiana vilín viržinský – pozor kvete na podzim !!!

Mnohem hojnější jsou druhy kvetoucí v únoru:

Hamamelis mollis vilín měkký /žluté květy/
Hamamelis japonica vilín japonský /měděně červené květy/

Mezidruhovým křížencem těchto dvou druhů je Hamamelis x intermedia /měděně červené květy/ mezidruhový kříženec se značí „x“ mezi rodovým a druhovým jménem.Altinginaceae
Liquidambar orientalis Ambroň východní z Asie balsamum styrax do kadidel,
limonád a žvýkaček

Aristolochiaceae Podražcovité
7/625 u nás byliny, těžiště v tropech i popínavé liány
listy bez palistů, redukované květy s nerozlišenými květními obaly, tj. kalich chybí, okvětí srostlé, číslo 3, tyčinky v násobku 3, semeník spodní.,na konci trubky “okénko” pro lákání hmyzu, zpět zahnuté trichomy v trubce. Zajímavá je stavba květů podle čísla 3, což je typické pro jednoděložné a násobky tří A 6 nebo 6+6, G synkarpní -6 plodolistů, spodní semeník , plodem tobolka
Aristolochia clematis Podražec křovištní
na vinicích, na vápenci zplanělá, plod tobolka, semena v plovací vestě - hydrochorie, opylení mouchami, uzavření na 24 h
Ol: deriváty kyseliny aristolochové
Tox: zvracení, průjmy nefritida, abortivum, zástava dechu, genotixický karcinogen, dříve hojně užívaná při infekcích /antibiotické vlastnosti/, dnes se nesbírá

Asarum europaeum Kopytník evropský jedovatý
ledvinité, kožovité listy (záměna s podléškou) voní po pepři a kafru
černofialové redukované okvětí , moluskogamie, myrmekochorie - masíčko
světlé lesy před zapojením porostu na vápencích , při květu ledvinité kožovité listy z minulého roku, letošní teprve narostou v létě , chuť peprná, pepřovitá

asaron - emetikum ve vetreinár. lékařství/ Dioskorides – z řeckého aseron-nevolnost, patřil k nejslavnějším lékům řecké antiky, dnes je oficinální jen v Polsku
OL: jedovaté alkaloidy - asaron, ve vet. lékařství emetikum, , potíže GA, nefritida

příbuzná čeleď Nepenthaceae Láčkovkovité Nepenthes , karnivorní rostliny, nejrobustnější láčky
objeveny v roce 1658

Amaryllidaceae Amarylkovité
jednoděložné / třída Liliopsida/
vytrvalé byliny s cibulemi či oddenky, efemery, zatahují, lodyha /bezlistý stonek/ na konci ukončen blanitým toulcem, z něj vyrůstá květ –homochlamydní – nerozlišené květní obaly na K a Corolu, pouze perigon - P
vzorec podobný jako Liliaceae, ale liší se spodním semeníkem, n P(3+3) A 3+3 G¯), pouzdrosečná tobolka n. bobule
u některých druhů pakorunka, listy přízemní, úzké, čárkovité
20 alkaloidů, jedovaté celé rostliny, ale hl. podzemní části fenantridinové alkaloidy, lykorin,bellamarin, galanthamin, tazzetin - myorelaxans, působí na neuromuskulární spoje , malé dávky slinění, zvracení a průjem, vyšší ochrnutí CNS, kolaps

Galanthus nivalis Sněženka předjarní
Leucojum vernum Bledule jarní , Leucojum aestivum B. letní
Narcissus fenantridinový alkaloid),
Clivia Řemenatka lykorin, clivimin


do řádu Fagales /Bukokvěté/- tam patří Betulaceae, Corylaceae, Fagaceae tedy naše všechny nejdůležitější listnáče
Mají společné: všichni zástupci jednodomí - jednopohlavné květy pestíkové i prašníkové na jednom jedinci,
květy v jehnědách nebo šišticích, silně redukované okvětí, vyvinuté listence a listeny často srůstají v podpůrnou šupinu, šupiny za plodu buď vytrvávají -nerozpadavé dřevnaté šištice u olše, nebo opadávají - rozpadavé jehnědy u břízy
v semeníku se vyvíjí jediné vajíčko, plodem je nažka /příp. oříšek/
přizpůsobení anemofilii : chabá vřetena jehněd, velká produkce pylu, kvetení před rašením listů


Corylaceae : původně v Betulaceae, od nich se liší tím, že květy jsou zcela nahé U B. minimální zbytky okvětí, plod krytý obalem listencového původu /u habru trojité křídlo, u lísky obal oříšku/
Corylus avellana Líska obecná, Corylus colurna Líska turecká
Carpinus betulus Habr obecný

Betulaceae : Betula verrucosa syn. Betula pendula –převislé načervenalé větévky, listy s dvojitou pilou, na obou stranách holé – lysé, listy obsahují saponiny - diuretikum
Alnus glutinosa Olše lepkavá

Fagaceae od předchozích čeledí se liší přítomností číšky /kupula/ - miskovitý útvar srostlých listenců
/vzhledem připomíná plod tobolku-puká chlopněmi, ale plody jsou u těchto čeledí nažky/
Castanea sativa Kaštanovník setý
Fagus silvatica Buk lesní
Quercus robur Dub letní /křemelák/ klínovitá čepel - pumpky, stopkaté číšky
Quercus petraea Dub zimní /drnák/ podlouhle klínovitá čepel , číšky bez stopek
obsahují hlavně třísloviny /ve vlhku se mění na neúčinné hnědočervené flobafény/
hálky duběnky výroba inkoustu

Fagaceae Bukovité
jednodomé dřeviny MP i Tropy jednod. stříd listy s opadavými palisty, samčí kv. v jehnědách s pohyblivým počtem P a A 4- , samičí ve vidlanech a vidlany ve svazečcích, malé šupinovité P a spodní semeník G(3) nebo (6) , květy sedí jednotlivě /dub/ nebo po 2 /buk/ - 3 /kaštan/v ostnitém receptakulu - číšce
Quercus robur D. letní
Quercus petraea D. zimní /drnák/ tříslovinné obsahové látky v kůře a v duběnkách- žlabatka
Quercus suber Dub korkový z 20 letých stromů korek, kvalitnější po dalších 10 letech, na korkovém pletivu objevil Robert Hooke /húk/ buněčnou stavbu rostlin
Fagus sylvatica Buk lesní strom, souvislé lesy u nás, typická šedá lesklá kůra, střídavé vejčité listy na okraji obrvené, opadavé palisty, samčí květenství jsou hlávky na dlouhých stopkách, květy sedí po dvou na zdužnatělém rozšířeném kv. lůžku-číšce /receptakulum/, která je plstnatá při dozrávání semen ostnitá (nažky sedí po dvou -bukvice)
v Americe buk nahrazuje rod Nothofagus

Castanea sativa
Kaštanovník setý parkový strom u nás v teplých oblastech, jedlé nažky po 3 v ostnitém receptakulu, v Anglii velká tradice pojídání kaštanů - nádivky do drůbeže, dorty
Betulaceae Břízovité

7/160 u nás 5/12 opadavé dřeviny, zpravidla stromy i maličké keříky ve Skandinávii cca 50 cm , střídavé celistvé listy, opadavé palisty, květy jednopohlavné, v jehnědovitých květenstvích - zásadně jednodomé rostliny, u bukoviitých semena v číšce, u Betulaceae nikdy!!
samčí květy redukované původně z trojčetných vidlanů

Kv. obaly šupinovité nebo chybí úplně, podepřeny listeny případně listenci. A 2-8 tyčinky, G(2) spodní, zakrnělé květní obaly, těžko se určuje, jediné vajíčko s jediným integumentem
plody nažky nebo oříšky, semena s nebo i bez endospermu.
Bříza Betula pendula B. bělokorá , horizontálně se odlupující borka, flavonové glykosidy, třísloviny, silice , diuretikum, ledviny a moč. měchýř, revmatismus, dna
olše Alnus , Carpinus Habr, Coryllus Líska


Juglandaceae Ořešákovité
7/70, lichozpeřené listy /u žádné jiné čeledi ne/ bez palistů, kv. anemogamní derivát - bez květních obalů, G(2), spodní, jednopouzdrý semeník, jediné vajíčko, plodem je peckovice, semena bez endospermu (dělohy embrya?)
Juglans regia Ořešák královský, jediný domácí druh v Evr, jinak Amerika,Asie
OL: třísloviny, silice, juglon žaludeční a střevní záněty, dermatitidy
Hikory - dřevo na lyže, na nábytek,


Salicaceae
rod Salix nazval K.Linné „křížem a trápením všech botaniků“
velké množství druhů minimálně se lišících , u nás nejbohatší rod dřevin,
má 30 druhů a stejný počet kříženců,
to nás nemusí trápit neboť lze sbírat kůru všech našich druhů a jejich kříženců
V Brně sbírka vrb v arboretu profesor Chmelař
z kůry vrb byla izolován saligenin - v organismu se oxiduje na kys. salicylovou,
1.2. 1899 Felix Hofmann si patentoval acylpyrin
kyselina salicylová - nejslavnější lék všech dob, předchůdce acetylsalicylové - před viagrou
Američané – 44 milionů pilulek denně, pozor děti do 6 let Royúv syndrom – ztučnění jater
dnes se vyrábí synteticky, salicyláty májí antirevmatické, antipyretické a analgetické účinky
Salicaceae
Rod Salix
Velmi rozsáhlý rod, minimálně 30 druhů a stejný počet mezidruhových kříženců
Velmi složitá taxonomie

dvoudomé dřeviny
keře a stromy,
nahé květy P0 A2-3 , P0 G(2) svrchní,
plodem je tobolka s chlopněmi s velkým množstvím chmýrnatých semen,
semena mají velmi krátkou dobu klíčivosti /cca hodiny až dny/
entomogamní /na rozdíl od ostatních druhů s květy v jehnědách !!!/
Salix má mezi podpůrným listenem a tyčinkami nebo pestíkem 1-2 medové žlázky

V Brně sbírka vrb v arboretu profesor Chmelař
z kůry vrb byla izolován saligenin - v organismu se oxiduje na kys. salicylovou,
1.2. 1899 Felix Hofmann si patentoval acylpyrin
kyselina salicylová - nejslavnější lék všech dob
dnes se vyrábí synteticky

salicyláty májí antirevmatické, antipyretické a analgetické účinky

Salicaceae
Rod Populus
dvoudomé dřeviny
keře a stromy,
nahé květy P0 A2-3 , P0 G(2) svrchní,
plodem je tobolka s chlopněmi s velkým množstvím chmýrnatých semen,
Populus na G pohárkovitý útvar – zbytky okvětí

Populus nigra topol bílý
vysoká štíhlá kuželovitá koruna ve větrolamech , trojúhelníkovité listy,
sběr pupenů - v obalových šupinách silice a třísloviny / droga Gemma populi/

Populus alba topol bílý /linda/
vysoký rozvětvený strom s popelavou borkou, listy široce vejčité na letorostech pětilaločnaté, hustě opýřené u na spodní straně – stříbrné

Populus tremula topol osika –
listy na dlouhých řapících, řapíky ze strany smáčknuté - neustálé chvění,
z kůry topolů třísloviny,
sběr pupenů - v obalových šupinách silice a třísloviny- diuretikum


Araliaceae
Centrum v Asii, dřeviny nebo byliny, střídavé, dlanito dílné či sečné listy,
5 četné drobné květy v okolících nebo hlávkách, G spodní
plodem je peckovice či bobule
čeleď bohatá na obsah saponinů
v Evropě jediný druh Hedera helix /jedovatý, obs. saponiny/, heterofoliatní,
květy v chocholíku, pod nimi listy s vejčitou čepelí, jinak trojlaločné, lodyhy s příčepivými kořeny,
rostlina kvete na podzim, v pozdním věku, popsána rostlina kvetoucí až po 70 letech,
dožívá se až 200 let
využití natˇ saponiny, rostlina jedovatá

Panaxy /byliny, jinak v čeledi hlavně dřeviny/
Adaptogeny = látky které svým komplexním účinkem na organismus snižují nepříznivé vlivy stresu a zvyšují nespecifickou odolnost.
Panax ginseng Meyer deskriptor - švýsarský botanik
překlad názvu = všeléčící člověčí rostlina. Je to třetihorní relikt, rostla tedy už před milionem let, přežila všechny změny klimatu, roste v horských údolích – specifické kolísání teplot, nízké osvětlení max 40% světelné kapacity, vysoká vzdušná vlhkost atd. má vliv na obsahové látky – ve volné přírodě ohrožena sběrem
pěstuje se i kultuře, ale není jednoduché vypěstovat kvalitní kořen –
mudrcové říkali, že je lehčí vycvičit starého tygra, jak vypěstovat kořen žen šenu),
Užívaná v Číně už před 4000 lety do Evropy kolem roku 1000, hl. jako afrodisiakum
60. léta v Číně a Korei stimulans /telegrafisté v korejské válce dělali méně chyb, vojáci měli větší vitalitu/
Panax ginseng obsahuje směs 20 zvláštních saponinů - ginsenolidy -vliv na výdrž, vitalitu, schopnost učit se, pozit. účinek na imunitní systém.
Panax quinque-folius všehoj americký Ž roste v S.Americe
Panax pseudoginseng Ženšen nepravý Indie,Thajsko, Indočína
Eleutherococcus senticosus Eleuterococus ostnitý
Arália

Fumariaceae Dymnivkovité
16 rodů /400 druhů,
u nás 2 / 8 často hlíznaté podzemní části vytrvalé,
ale nadzemní velmi krátce se vyskytující- jarní efemery
odkvetou dokud je v lesích optimální světelné klima, než listnaté stromy rozvinou listy a uzavřou baldachýn
bez mléčnic, jen dlouhé trubicovité idioblasty s alkaloidy se slizem a olej. látkami,
oboupohlavné květy zygomorfní či bisymetrické v hroznech s listenci K2 (opadavý) C 2+2,
reduk. počet tyčinek, původně dva kruhy po dvou tyčinkách, ale redukce vnitřního kruhu každá tyčinka na půl tyčinky s 1 prašným pouzdrem a přirostla k vnějšímu kruhu - výsledek jsou dvě tyčinky o 3 prašných pouzdrech /viz mikroskop – trvalý preparát/.
plodem tobolka, semena s carunculou
Corydalis cava Dymnivka dutá - duté hlízy, celokrajné listence v květenství
Corydalis solida Dymnivka plná - plné hlízy , laločnaté listence
OL: alkaloidy izochinolinového typu bulbokapnin, korydalin –
KATALEPSIE strnutí údů

Dicentra spectabilis Srdcovka nádherná bisymetrické květy /dvě roviny souměrnosti/
Fumaria officinalis Zemědým lékařský
Český název vypovídá o habitu rostliny – působí z dálky jako “obláček dýmu”, rostlina má šedo – zelené listy 2-3x zpeřené s nitkovitými úkrojky
kulovitá, nahoře promáčklá tobolka,
OL: alkaloidy (fumarín), kys. fumarová, hořčiny, flavonoidy
Napomáhá látkové výměně a příznivě ovlivňuje činnost žaludku a zejména žlučníku - cholagogum

2. Nahosemenné rostliny Gymnospermae Ginkgoaceae, Ephedraceae Pinaceae, Cupressaceae, Taxaceae

gametofyt je redukovaný na haploidní buňky uvnitř pletiva sporofytu a není už schopen samostatné existence.

Nahosemenné rostliny Gymnospermae navazují přímo na kapraďorosty
oplození již není závislé nutně na vodním prostředí – řada druhů je anemogamní - větrosprašná
mají jednopohlavné květy bez květních obalů uspořádané spirálně ve strobily – šištice
tvořené u samčích lupenovitými tyčinkami
u samičích plochými plodolisty s nahými vajíčky
vajíčka 1 integument
jednoduché oplození – diploidní endosperm
několik děloh má embryo

tvoří semena – dokonalé mnohobuněčné částice s embryem, schopné šíření na velké vzdálenosti a přežívající nepřízeň okolních podmínek

ve dřevě mají pouze tracheidy
patří zde třídy / v tradičním pojetí oddělení koncovka -phyta/
Ginkoopsida,
Gnetopsida-lianovce
Pinopsida- jehličnany

Ginkgoaceae
jediný přeživší druh jest Ginkgo biloba Jinan dvoulaločný
před 280 miliony let v Permu rozvoj skupiny v Číně a Japonsku,
v Evropě poprvé v r. 1730 v bot. zahradě v Miláně a Utrechtu
listy ve tvaru vějíře s vidličnatou žilnatinou /starý typ žilnatiny/
vyrůstají na zkrácených větévkách – makroblastech ve spirálách
dvoudomý strom samčí a samičí jedinci,
samčí květy jehnědovitá květenství,
samičí na stopkách - brachyblastech, po stranách sedí dvě vajíčka - jedno pravidelně abortuje
naposledy se tu objevují polyciliátní spermatozoidy, ale už i pylová láčka! – novinka ve vývoji
k oplození dochází až po opadu semene na zem
semeno má dužnatou sarkotestu a pecku - vypadá asi jako žlutá třešeň - ale není to plod
sarkotesta páchne po opadu,
V Asii jí semena jako mandle - stříbrné meruňky, posvátný strom – výsadba kolem chrámů

listy obsahují flavonoidy – ginsenolidy účinné na podporu metabolismu mozku
/při demencích a mozkových obrnách/


Ephedraceae
Čeleď je monotypická, má jediný rod - Chvojník. Tvoří přechod ke krytosememmým rostlinám
Gnetopsida-Lianovce /všude jako odděl. Gnetophyta/
znaky se dost vydělují z tradičních nahosemenných čili jsou tu některé znaky podobné krytosemenným/

obalosemenné – nemá nahá semena, ale integumenty,
dřeviny- dřevo kromě tracheid i tracheje
náznak květních obalů,
náznak dvojitého oplození, vajíčko dva integumenty, vnitřní protažen v trubku a slouží jako čnělka a blizna,
dvě dělohy /

Ephedra distachya Chvojník dvouklasý keřík v teplejších oblastech, Metlovité dvojdomé keře s asimilujícími větvemi . listy jemné šupinkovié, asimiluje větvemi, obs. alkaloid efedrin /účinek jako adrenalin/,
antitusicum –narkomani z něj vyrábí pervitin
E. sinica ch. čínský – farmac. využití 5000 let /Ćína/
E. trifurca – halucinogenní účinky

Welwitchia mirabilis dřevnatá krátký kmen 30cm výška, 1m šířka, na něm dva řemenovité listy /děložní/ dlouhé několik metrů neustále po celý život dorůstající
Zdálky se podobá hromadě odpadkůPinopsida- jehličnany
Pinaceae, Cupressaceae, Taxaceae,

čeleď Pinaceae
Picea abies/ excelsa Smrk obecný
na průřezu jehlice kosočtverečné, špičaté,
jehlice na větvích ve spirálách, polštářkovité nasedání – drsné větévky
daří se v chladných obl., mělce kořenící - vývraty
korovnice smrková, Sacchiphantes abietis, mšice klade larvy, které tvoří hálky ve tvaru ananasu
Picea pungens Smrk pichlavý- stříbrný smrk, šedé ojínění, pichlavé jehlice do špičky

Abies alba Jedle bělokorá
Jehlice mají na vrcholu zářez “vykousnuté”, jehlice řapíkaté přísavkou,
Na průřezu ploché, dva voskové proužky na spodní straně
Jehlice rozčísnuté na obě strany, po opadu jehlic je větévka hladká,
Šiška v korunách má vřeteno nahoru, je rozpadavá.
Abies balsamea Jedle balzámová - kanadský balzám /trvalé preparáty s neomezenou trvanlivostí/

Tsuga canadensis Jedlovec kanadský kan. balzám, řapíčkaté jehlice
Pseudotsuga menziesii Douglaska tisolistá, “ citronova jedle”,
šišky : výrazná podpůrná šupina = trojhrotá bractea vyčnívá přes plodnou šupinu,
siličné kanálky /balzámy/

Larix decidua Modřín opadavý, kvalitní dřevo - Benátky,
vysoký obsah tříslovin, kůra v koželužnictví na vydělávání kůží,
podpůrné šupiny větší zpočátku, pak přerůstají plodné, šišky neopadavé, až po 3 letech opadávají spolu s větévkami, na letorostech jehlice ve spirálách, až později na brachyblastech!!!!!!

80 druhů rodu Pinus:
pylová zrna 2 vzdušné vaky, jehlice na brachyblastech po 2 až 5,
jednopohlavné květy ve strobilech – šišticích /na koncových větvích i nělolik ročníků šišek/

Pinus silvestris Borovice lesní
jehlice po dvou na brachyblastech, světle zelené,
na letorostech 3 ročníky šišek, oranžová borka, křídlo semena má klíšťky,
šišky mají na štítku epifýzu a hypofýzu – rozlišovací znak
borovice lesní má hranatý štítek, není rozdíl mezi hřbetní a břišní stranou plodné šupiny
Pinus nigra Borovice černá
Tmavá, černo-šedá borka i v koruně, jehlice po dvou, tmavě zelené, velmi dlouhé, tuhé
Šišky s přehrnutou epifýzou, pupek štítku excentricky, plodné šupiny na břišní straně světlé,
Na hřbetní pod štítkem velmi tmavé

letorosty obs. kyselinu askorbovou, flavonoidy, vitamíny, mastné kys., užití v geriatrii ,
užívá se i pyl,
Technické užití terpentýn, kalafuna

Pinus strobus B. vejmutovka
Jehlice na brachyblastech po 5, světle zelené, vemi dlouhé, ohebné,” hedvábné”
Velká produkce pryskyřic, dlouhé, úzké šištice s bílými skvrnami – pryskyřice

Pinus nigra černá
Pinus mugo kosodřevina
Pinus cembra B. limba 5 jehlic, oříšky semena
Pinus strobus B. vejmutovka
Pinus pinaster
Pinus aristata B. osinatá - 4000 let starý organismus
Cedrus libani - Cedr libanonský podpůrná srůstá se semennou šupinou, katafalky faraonů


Řád Cupressales
čeledi

Taxodiaceae Tisovcovité

pozor! neplést si tuto čeleď s Taxaceae Tisovité – tam patří jen tis Taxus

Sequoia sempervirens – sekvoje vždyzelená
– dorůstá až 100m, dožívá se stáří několik tisíc let,
roste do výšky prvních asi 200 let a potom pouze nabírá na objemu.

V Americe se jim říká “ red wood” červené dřevo - , dřevo je skutečně červené, specificky voní.
V parcích se semena prodávají včetně tablety s původní půdou, je to z důvodu symbiotických hub,
semenáčky by bez přítomnosti těchto hub nepřežily. /viz ukázka/.

Některé organismy mají naprogramovanou smrt postupným stárnutím - člověk,
některé umírají náhle bambusy – po 100 letech náhle odumře celý porost,
některých jako by se to netýkalo – některé jehličnany. Jeden z nejstarších organismů na světě je Pinus aristata borovice osinatá – u jedincú tohoto druhu bylo prokázáno stáří 4000 let.
Častý je případ, že velmi staří jedinci jsou zvýhodňováni v šíření svých semen .
Staří jedinci mají i při lokálních požárech korunu nad porostem, kůra je málo hořlavá a izoluje, teplem se otevřou šišky a vysypou semena do půdy, kde je spálená konkurenční vegetace….

Důsledkem je, že staří jedinci se významně podílejí na obnově populace, gen pro dlohověkost se v populaci objevuje čím dále častěji.


Taxodiaceae Tisovcovité

pozor! neplést si tuto čeleď s Taxaceae Tisovité – tam patří jen tis Taxus
Taxodiun distichum Tisovec dvouřadý
- díky pneumatoforům – dýchacím kořenům může růst i na zaplavovaných půdách a bahniskách
opadavý jehličnan

Metasequoia torreya

příbuzná sekvojí, přesto že v Číně existovaly lesy těchto velmi statných stromů, tento druh poměrně dlouho unikal pozonosti botaniků, byla objevena až během 2. světové války.
Ještě během války byla do Číny vypravena botanická expedice a z objevu se stala světová senzace,
proto dnes v každé větší botanické zahradě tento druh roste – i v Brně v bot. zahradě


Cryptomeria japonica kryptomerie japonská
fylogeneticky velmi starý druh
/roste u vrátnice našeho areálu, velmi starý jedinec
typické jsou jehlice srpovitého tvaru, kulovité šišky/


Cupressaceae Cypřišovité

dřeviny keřovitého vzrůstu, bez siličných kanálků

semena: galbulus pozor, není to bobule, jak se na první pohled zdá,
ale zdužnatělá 3 semenná šištice

Cupressaceae
Juniperus communis Jalovec obecný

dvoudomé keře, vyjímečně stromového vzrůstu
jehlice v přeslenu po 3, nahoře voskový žlábek,
obsah silic - thujon, diuretikum, chráněná dřevina

Juniperus sabina Jalovec klášterský
jedovatý, dříve se používalo jako abortivum
listy kožovité, vstřícné, stojící křížem ve 4 řadách, na hřbetní straně siličná nádržka

dále zde patří rody: Thuja, Cupressus, Cyparis

Cupressus sempervirens Cypřiš pravý
domovem ve Sředomoří
jehličnan , jehož jehlice vyrůstají ve spirálách na brachyblastech ve stažených svazečcích,
velmi kvalitní dřevo, Féničané z něj stavěli lodě a egyptští faraonové katafalky.
U rodu Cupressus se poprvé v historii podařilo vytvořit mezirodového křížence s rodem Chamaecyparis /mezirodový kříženec s cypřiškem/ x Cupressocyparis –zkratka obou rodů


/Pokud se na pohlavním křížení podílejí více jak tři rody, jméno se odvodí od autora s koncovkou –ara/

řád Taxales

Taxaceae

postranní vývojová linie jehličnanů,
liší se v uspořádání samičích květů –

samičí šištici tvoří sterilní šupiny a terminální jediné vajíčko v úžlabí větévek,
samčí šištici tvoří štítkovité tyčinky srostlé v “kytku”
nemají siličné kanálky ve dřevě,
bifaciální anatomickou stavbu listů – rozlišený mezofyl na houbový a palisádový,
kolem průduchů speciální kruhovité kutikulární útvary – Florinův kruh

Taxus baccata Tis červený
dvoudomý strom nebo keř, dříve souvislé porosty na našem území – Perštejn /u hradu jedinec stáří kolem 1000 let/
dnes zbytky porostu v Harmanecké dolině na Slovensku,
dřevo vemi pomalu roste, na výrobu kuší – německý eben
všechny části, kromě červeného dužnatého epimatia, obsahují jedovatý alkaloid taxin - cytostatika


Taxus brevifolia tis širolistý
Taxus cuspidata tis japonský

1. Rostliny semena

Vajíčko po oplodnění se mění v semeno

Semena mají uložena hlavní zásobní látky třemi způsoby:
převládá perisperm jako zásobní pletivo /Piperaceae, Silenaceae,Chenopodiaceae
převládá endosperm Apiaceae,Solanaceae,Poaceae,Liliaceae
převládá zárodek a zejména dělohy Fabaceae, Brassicaceae, Cucurbitacea, Asteraceae

pupek – hilum jizva, která vzniká po opadu semene od výživujícího chalazálního provazce
cikadricula - velmi drobný otvor, který zůstává v osemení po otvoru klovém
Tato dvě místa na osemení /testě/ nejsou kryta kutikulárními vosky a tudy proniká voda do semena
při počátku klíčení.

Metamorfozy stonku
Trny a kolce
Fylokladia
Brachyblasty
Stonky sukulentů
Stonkové úponky
Oddenky
Oddenkové hlízy
Bazální hlízy
Stonkové hlízyMetamorfozy kořene
Chůdovité kořeny
Dýchací kořeny /Pneumatofory/
Pneumatofory mají vyvinuty stromy a keře rostoucí v bažinatých půdách, kde je půda zaplavována vodou, plyny jsou vytlačovány z půdních kapilár a hrozí nedostatek kyslíku pro metabolismus kořene.

(Klasické rostliny v podmínkách nedostatku kyslíku špatně prospívají, protože v prostředí nedostatku kyslíku začnou převažovat anaerobní procesy - anaerobní glykolýza a nemůže docházet k oxidativním procesům – a výsledkem je snížený výnos ATP – rostlina “hladoví”
Pneumatofory jsou jednoduché, válcovité kořeny, které vyrůstají kolmo vzhůru.
V našich podmínkách je nejznámnější případ stromu tisovce dvouřadého Taxodium distichum –
což je pěstovaná parková dřevina s opadavými jehlicemi.

Pneumatofory jsou typické také pro rostliny porostů “mangrove” – porosty v brakických vodách, kde se mísí slaná a sladká voda a hladina kolísá během dne vlivem přílivové vlny.


Vzdušné kořeny
- jsou typické pro epifytické rostliny, které se hojně vyskytují zejména v tropických a subtropických pralesech, kde je vysoká vzdušná vlhkost, ale nedostatek slunečního svitu v nižších patrech /etážích/ porostu.

- Tyto rostliny využívají neklesající vzdušné vlhkosti k osídlování korun vysokých stromů, kde je dostatek slunečního záření. Epifyty – typy rostlin, které rostou na jiných rostlinách či dřevinách a jejich kořeny jsou přizpůsobeny kontaktu s vlhkým vzduchem a jsou schopny získávat vodu ze vzdušné vlhkosti. Jsou obaleny zvláštním nasávacím pletivem, což je několik vrstvev mrtvých buněk s vystuženými buněčnými stěnami a pory - velamen. Velamen slouží k zadržování vzdušné vlhkosti. V korové vrstvě vzdušných kořenů jsou chloroplasty – kořeny asimilují, jsou velmi dlouhé a mají velkou sorbční plochu.

- Mezi epifytické rostliny patří mnohé tropické bromélie, orchideje a kapradiny.


Metamorfozy listu
Listové trny
Listové úponky
Dužnaté listy sukulentů
Listy masožravých rostlin
Cibule listového původu
Kořenové listy
Sporofyly
Obilka Caryopsis

Oplodí je srostlé s osemením a proto je obilka současně plod i semeno.
Typická pro čeleď Poaceae, pro jednoděložné je typická 1 děloha, v tomto případě štítek – scutellum. /Zbytek druhé rudimentální dělohy se u některých zástupců zachoval jako drobný výrustek - epiblast/.

Embryo /zárodek/ má vzrostný vrchol – (plumula), hypokotyl a kořínek (radikula), obé je kryto ochrannými pochvami (koleoptile a koleorhiza). Zárodek je spojen se štítkem, který má palisádové buňky a po hydrataci obilky dochází přes toto pletivo s velkým povrchem k nasávání živin. Živiny vznikají enzymatickým štěpením škrobu z endospermu /cukry/ a aleuronových zrn /aminokyseliny/.

Obilky jsou součástí potravy lidské populace /Asie hl. rýže, Evropa –pšenice, Amerika kukuřice/. Bohužel při mletí obilí dochází k vymílání vrstvy s aleuronovými zrny, ztrácí se tak zdroj bílkovin a potažmo aminokyselin, zůstává jen škrobnatý endosperm. Proto mají celozrnné výrobky vyšší nutriční hodnotu než pečivo z “bílé mouky”.

Klíčení
Nápadným znakem při klíčení rostlin byl počet děloh.
Dvě dělohy jsou typické pro třídu dvouděložných – Dicotyledonae /Magnoliatae/.
Rozlišujeme hlavní dva typy klíčení: hypogeické a epigeické .

Hypogeické: dělohy semena zůstávají během klíčení v zemi, vzrostný vrchol je nad povrch země vynášen především růstem epikotylu.
Epigeické: dělohy semena jsou vynášena během klíčení nad povrch země, dělohy zelenají a mají asimilační funkci. Dělohy a vzrostný vrchol jsou nad povrchem země především růstem hypokotylu.

Klíčení
Pro nahosemenné rostliny - Gymnospermae je typický větší počet děloh 5 - 7 až 15, které asimilují.

Jedna děloha je typická pro třídu Jednoděložných – Monocotyledonae /Liliopsida/.
Obilky mají dělohu přeměněnou ve štítek /scutellum/, kterou nasávají z endospermu semene
stavební látky pro výživu a rozvoj embrya. Aby při průniku mladé rostliny nedošlo k poškození vzrostného vrcholu, je chráněn pochvou – koleoptilí.

Kořen radikula je rovněž kryt pochvou – koleorhyzou, která záhy při růstu zaniká. Nejprve se vyvíjí i u jednoděložných rostlin hlavní kořen a 2 postranní kořeny. Hlavní kořen velmi rychle ve svém vývoji ustane a začne se tvořit velké množství kořenů adventivních, které jsou stejnocenné a tvoří svazčitý typ kořenové soustavy – homorhyzii.

Úkol
Odhadněte, jakým způsobem se šíří nasledující semena:

Semeno

1. Vajíčko bylo v semeníku připoutáno k živnému pletivu placenty chalazálním provazcem -poutkem.
Po uvolnění semene ze semeníku zbude po chalazálním provazci jizva, které říkáme HILUM – pupek. Na rozdíl od kutinizovaného osemení –testy je hilum prostupné pro vodu a plyny a tudy dochází nejčastěji k hydrataci semene.

2. K šíření semen myrmecochorií /roznášení semen mravenci/ slouží parenchymatický útvar s cukernými výměšky lákající mravence– caruncula –masíčko.

3. Parenchymatický obal semene, který vznikl z poutka - chalazálního provazce nazýváme míšek – epimacium.

SEMENA
Podle způsobu uložení zásobních látek v semeni rozlišujeme tři hlavní typy semen:
1. Hlavním živným pletivem embrya je PERISPERM
/Vývojově původnější čeledi –Chenopodiaceae, Piperaceae – endosperm málo vyvinutý, téměř celý obsah semene tvoří perisperm, embryo je drobné./

2. Hlavním živným pletivem embrya je ENDOSPERM
Typickým příkladem takového semene je obilka. Endosperm je triploidní pletivo, vzniká z diploidního jádra zárodečného vaku oplozením jednou samčí gametou při dvojitém oplození u krytosemenných rostlin.

3. Hlavním živným pletivem embrya jsou DĚLOHY
Typickým příkladem jsou rostliny z čeledi Fabaceae, dělohy obsahují mimo škrobu hodně bílkovin /nejvíce z rostlinných semen vůbec/, další druhy obsahují v semenech olejovité substance /slunečnice, řepka olejka…./.

CIBULE LISTOVÉHO PUVODU

Allium cepa
Cibule kuchyňská
Stonek je v tomto případě silně zkrácený /podpučí/ a na něj nasedají báze listů, které jsou silně ztloustlé a tvoří vlastní cibuli. Cibule je listového původu.
/Stejně je tomu tak i u sněženky, tulipánu, křivatce./


Fungi
třída Zygomycetes Mucor mocedo

třída Ascomycetes /vřeckovýtrusé/
řád Saccharomycetales – kvasinky
1 buněčné , vyjimečně tvoří askospory – pohl. rozmnožování –divoké kmeny –kvašení sladkých plodů, kulturní kmeny v potravinářství Saccharomycetes cerevisiae – výroba piva /vit. B/
Saccharomycetes vini

nepravé plísně řád Eurotiales /Plesnivkotvaré/ rod Penicillium Štětičkovec
rod Aspergillus Kropidlák

Aspergillus fumigatus na rostl. zbytcích nebo jako patogen u lidí prac. s peřím
nebo u andulek – onemocnění dýchacích cest a rohovky
Aspergillus flavus - konidiové stádium - produkce aflatoxinů na potravinách s velkým obsahem bílkovin
Aspergillus niger černé povlaky na potravinách /k výrobě kyseliny citronové/
Penicillium notatum antibiotika
P. roqueforum v potravinářství

řád Clavicipitales
Claviceps purpurea Paličkovice nachová
první mykotoxikozy historicky doložené - Ergotismus /Horečka sv . Antonína/
z mouky kontaminované paličkovicí
způsobuje smrštění cév, svalové bolesti, horečka - nedokrevnost končetin  nekroza, gangrena
ztráta končetiny
/droga secale cornutum/ sklerocia v nich velký obsah alkaloidů, pro farmaceutické využití pouze
parazitující na žitě!
sklerocia v nich přezimování

Pohlavní r: na jaře začnou klíčit červená stromata na stopkách, na jejich vrcholu peritécia -uvnitř vřecka - ve vřeccích 8 askospor - haploidních výtrusů z vřecek vypráší a vytvoří mycelium - primární infekce ,

Nepohlavní: mycelium vytváří nepohlavní výtrusy na konidioforech - konidie a ty infikují semeníky kvetoucího žita sekundární infekce = sfaceliové stádium /dříve rod Sfacelia/ šíří se invazivně medovicí diptery po porostu , ze semeníku vzniká sklerocium /námel/, po opadu na zem přezimuje...
základem těchto alkaloidů je kyselina lysergová – využití v porodnictví /ergotamin/
velká spotřeba- snaha vyrobit synteticky

Tř. Bazidiomycetes /stopkovýtrusé/
Agaricaceae
Amanita phalloides M. zelená
A. muscaria červená
Amanita pantherina m. tygrovaná /psychotropní látka muscimol/
Amanita caesarea M. císařská, M. růžovka

Jedovaté muchomůrky mají dva typy jedů, jedy jsou termostabilní,
falotoxiny -hepatotoxické a nefrotoxické - rychle se vstřebávají /resorbční otravy – rychle se vstřebávají do cílových orgánů/
amatoxiny několikanásobně toxičtější než falotoxiny, ale vstřebávání pomalejší
záleží tedy na čase zahájení léčby po požití /vzít s sebou zvratky/

Coprinus atramentarius Hnojník inkoustový
toxin koprin blokuje acetaldehyd-dehydrogenázu v játrech pro odbourávání
alkoholu - přivodíme si otravu alkoholem, na podobném principu léky pro odvykání alkoholu
plodnice vydrží jen několik hodin

Tricholomataceae /čirůvkovité/
Oudemansiella mucida Slizečka porcelánová X mykozám
Entoloma sinuatum Závojenka olovová
Armillaria mellea Václavka obecná /saprofyt až parazit na dřevě/

Strophariaceae
Psilocybe mexicana Lysohlávka mexická - psilocybin Aztékové účinky podobné LSD
cestovatel v 60. letech Heim mykolog dovezl z J. Ameriky houby,
1958 Hofman izoloval psilocybin
Psilocybe bohemica Lysohlávka česká


Lichenes
složené rostliny stélka thallus fykobiont + mycobiont /zpr. Ascomycetes-vřeckatá h.+ řasy i sinice/
morfologicky se jeví jako jediný organismus, stélka je tvořena hl. hyfami
morfologie se přizpůsobuje houbě – ty se rozmnožují pohlavně – tvorbou plodnic s vřecky – aska
/perithecia- lahvicovitý tvar, apotecia miskovitý tvar/, řasy se v lišejnících množí pouze vegetativně
soužitím vznikají specifické látky – lišejníkové kyseliny
osídlují extrémní biotopy, snáší extrémní teploty a vysušení
1.korovitá stélka povlaky na kamenech, přírustky 1 mm/rok
2. lupenitá stélka přisedlé rhizinami = svazky hyf
3.keříčkovité Cladonia, (podetia .kmínky s plodničkami /jejč. Lahvicovitá perithecia a miskovitá apothecia/ nepohl. Konidiemi??, vegetativně úlomky stélky

Parmeliaceae terčovkovité
Cetraria islandica Pukléřka islandská ofic. droga,
známá od antiky –v 18. st.v lékopise- lichen islandicus
rod Cladonia – dutohlávka Cladonia pyxidata – šupinatá část, na ní podecia/kmínky na nich perithecia- plodnice s asky -červené
Usneaceae Usnea prunastri větvičník slívový aromat látky –parfumerie
Velmi hojné:
Xanthoria parietina Terčovník zední oranžová apotecia
Evernia prunastri větviční slívový

5) Freizeit und Sport

Unter dem Begriff Freizeit versteht man jede Zeit, wenn wir nicht in der Schule oder in der Arbeit sind, wenn wir keine Pflichten (povinnosti) haben. In unserer Freizeit können wir tun, was wir wollen, was uns Freude und Spaß bringt. Die Freizeit haben wir am Wochenende, in den verschiedenen Feiertagen, in den Ferien oder im Urlaub. Jeder Mensch hat ein oder mehrere Hobbys. Die Freizeittätigkeiten kann man in zwei Gruppen teilen: passive und aktive Hobbys. Zu den passiven Hobbys gehören: Fernsehen, Musikhören, zum Fußball als Fan gehen. Zu den aktiven Hobbys gehören z.B.: Sport treiben, Wandern, Malen, Fotografieren, Briefmarken sammeln, Singen oder Tanzen. Es gibt auch die nutzbringenden Tätigkeiten, die uns nicht oft Spaß machen wie das Auto reparieren, im Garten arbeiten, basteln (kutit) oder stricken.
Z.B. ich treibe Sport. Es gibt kaum jemanden, der sich nicht für Sport interessiert. Die Mehrheit der Menschen widmet sich (věnuje se) aber dem Sport nur wegen der Erholung. Mit dem Sport können wir die Alltagssorgen vergessen. Manche Leute machen Radsport, Skifahren, Swimmen, Jogging, Bodystyling, Aerobic oder Tanzen. Ich tanze schon 4 Jahre in dem Tanzklub, namens BEST. Es ist für mich sehr erholsam und entspannend. Nach Hause komme ich jeden Tag wegen der Schule oder dem Training zu spät, dann sitze ich bis in die Nacht in den Büchern und Heften. Dann habe ich für meine weitere Hobbys natürlich wenig Zeit. Trotzdem höre ich sehr gern Musik, ich höre meinen CD-Rekorder wenn ich lerne. Eine stille Musik hilft mir beim Lernen. Meine Lieblingsgruppen sind Linkin Park, Coldplay, ich mag auch klassische Musik und Popmusik. Ich spielte 10 Jahre Klavier und schon 12 Jahre besuche ich Singenstunden.
Ich sehe nicht so oft fern, weil im Fernseher nichts Interessantes läuft. Manchmal sehe ich nur die Nachrichten an. Ich bevorzuge (upřednostňuji) Komödie und Dokumentarfilme. Sehr phantastisch finde ich Eiskunstlaufen im Fernseher. Ins Kino gehe ich selten, meistens mit der Schule, aber manchmal auch mit meinen Freunden.
Ich bin einer der Menschen, die sehr gerne lesen, aber wegen keiner Zeit lese ich jetzt selten und unregelmäßig. Ich lese gern Kriminalbücher,z.B. Der Hund der Baskervilles von Arthur Conan Doyle. Sherlock Holmes ist meine Lieblingsromanfigur.
In meiner Freizeit reise ich sehr gern. Ich verbrachte meine letzte Ferien mit meiner ganzen Familie in Türkei. Ich reise am liebsten mit dem Flugzeug, weil es am schnellsten und am bequemsten ist.
In der letzten Zeit wurde es fast zur Mode Sport zu treiben oder mindestens sportlich aussehen. In vielen Städten entstanden ganze Sport- und Erholungszentren. Es wurden neue Sportsäle, Sporthallen, Sport-, Tennis-, Minigolf- und Golfplätze, Eisstadien, Freibäder, Schwimmhallen und vor allem zahlreiche Fitnesszentren mit Solarien, Saunas und auch einige Bowlingcenter gebaut.

5) Freizeit und Sport

5)
Freizeit und Sport

Unter dem Begriff Freizeit versteht man jede Zeit, wenn wir nicht in der Schule oder in der Arbeit sind, wenn wir keine Pflichten (povinnosti) haben. In unserer Freizeit können wir tun, was wir wollen, was uns Freude und Spaß bringt. Die Freizeit haben wir am Wochenende, in den verschiedenen Feiertagen, in den Ferien oder im Urlaub. Jeder Mensch hat ein oder mehrere Hobbys. Die Freizeittätigkeiten kann man in zwei Gruppen teilen: passive und aktive Hobbys. Zu den passiven Hobbys gehören: Fernsehen, Musikhören, zum Fußball als Fan gehen. Zu den aktiven Hobbys gehören z.B.: Sport treiben, Wandern, Malen, Fotografieren, Briefmarken sammeln, Singen oder Tanzen. Es gibt auch die nutzbringenden Tätigkeiten, die uns nicht oft Spaß machen wie das Auto reparieren, im Garten arbeiten, basteln (kutit) oder stricken.
Z.B. ich treibe Sport. Es gibt kaum jemanden, der sich nicht für Sport interessiert. Die Mehrheit der Menschen widmet sich (věnuje se) aber dem Sport nur wegen der Erholung. Mit dem Sport können wir die Alltagssorgen vergessen. Manche Leute machen Radsport, Skifahren, Swimmen, Jogging, Bodystyling, Aerobic oder Tanzen. Ich tanze schon 4 Jahre in dem Tanzklub, namens BEST. Es ist für mich sehr erholsam und entspannend. Nach Hause komme ich jeden Tag wegen der Schule oder dem Training zu spät, dann sitze ich bis in die Nacht in den Büchern und Heften. Dann habe ich für meine weitere Hobbys natürlich wenig Zeit. Trotzdem höre ich sehr gern Musik, ich höre meinen CD-Rekorder wenn ich lerne. Eine stille Musik hilft mir beim Lernen. Meine Lieblingsgruppen sind Linkin Park, Coldplay, ich mag auch klassische Musik und Popmusik. Ich spielte 10 Jahre Klavier und schon 12 Jahre besuche ich Singenstunden.
Ich sehe nicht so oft fern, weil im Fernseher nichts Interessantes läuft. Manchmal sehe ich nur die Nachrichten an. Ich bevorzuge (upřednostňuji) Komödie und Dokumentarfilme. Sehr phantastisch finde ich Eiskunstlaufen im Fernseher. Ins Kino gehe ich selten, meistens mit der Schule, aber manchmal auch mit meinen Freunden.
Ich bin einer der Menschen, die sehr gerne lesen, aber wegen keiner Zeit lese ich jetzt selten und unregelmäßig. Ich lese gern Kriminalbücher,z.B. Der Hund der Baskervilles von Arthur Conan Doyle. Sherlock Holmes ist meine Lieblingsromanfigur.
In meiner Freizeit reise ich sehr gern. Ich verbrachte meine letzte Ferien mit meiner ganzen Familie in Türkei. Ich reise am liebsten mit dem Flugzeug, weil es am schnellsten und am bequemsten ist.
In der letzten Zeit wurde es fast zur Mode Sport zu treiben oder mindestens sportlich aussehen. In vielen Städten entstanden ganze Sport- und Erholungszentren. Es wurden neue Sportsäle, Sporthallen, Sport-, Tennis-, Minigolf- und Golfplätze, Eisstadien, Freibäder, Schwimmhallen und vor allem zahlreiche Fitnesszentren mit Solarien, Saunas und auch einige Bowlingcenter gebaut.

4) Wohnen

Jeder Mensch braucht ein Dach über dem Kopf. In den uralten Zeiten war es einfach. Die Menschen wohnten auf den Bäumen oder in den Höhlen. Heute wohnen die Leute in Wohnungen oder in Haüsern. Es gibt folgende Wohnformen: Man kann in einem Einfamilienhaus oder Mehrfamilienhaus, in einem Miethaus, in einem Hochhaus, in der Neubauwohnung in der Neusiedlung (sídliště) oder in der Untermiete (podnájem) wohnen. Die Studenten wohnen meistens in einem Studentenheim (kolej).

Manchmal leben noch die Eltern mit seinen Kindern. Es hat natürlich Vorteile, aber auch Nachteile. Wenn die Großeltern mit der Familie leben, sie können seinen Kindern mit Hausarbeiten helfen oder für die Enkelkinder sorgen. Alles hat natürlich seine Nachteile: Junge Leute sind meistens einer anderen Meinung als die Alte. Es gibt die Generationen Streite. Die Familie verliert das Privatleben.

Schon 5 Jahre wohnt unsere Familie in einem Einfamilienhaus am Rande eines kleinen Stadtviertels Doubí in Karlovy Vary. Meine Eltern kauften vor 6 Jahre eine Parzelle und begannen ein Haus zu bauen. Gleich hinter dem Haus ist ein Kirschgarten und ein Wald. Wir haben einen großen Garten um Haus herum. Auf dem Garten steht eine Grillen-Bude und es gibt hier auch eine Terrasse. Unser Haus hat 3 Etagen und einen Dachraum. Ich wohne mit meinen Eltern im ersten Stock und meine Schwester mit ihrer Familie im zweiten Stock. In der Erdgeschoss gibt es ein Gästezimmer,wo mein Bruder wohnt, wenn er kommt. Dann gibt es hier auch das Vorzimmer (předsíň), die Garage, der Heizraum (kotelna), die Speisekammer (spižírna) und die Wäscherei. Im ersten Stock befindet sich eine Küche, ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer, ein Badezimmer und auch mein eigenes Zimmer. Neben der Küche gibt es eine kleine Speisekammer. Im zweiten Stock gibt es ein Schlafzimmer, ein großes Wohnzimmer, ein Badezimmer und ein Kinderzimmer.

Mein Zimmer ist ziemlich klein und gemütlich. Ich verbringe hier viel Zeit. Es gibt hier zwei Fenster und drei Türe. Eine Tür führt auf Balkon, eine Tür führt ins Bad und eine Tür führt in den Gang. In der Ecke steht mein Bett und neben dem Bett befindet sich ein großer Schreibtisch mit Fernseher, Computer und einer Lampe. Neben dem Bett befindet sich auch eine Kommode und ein Schrank. Neben der Tür, die auf den Balkon führt, steht ein großes Bücherregal. Ich habe mein Zimmer mit meiner Schwester vor fast 3 Jahren auf gelb gemalt. Es ist ein helles Gelb. Der Teppich ist orangefarbig und die Kopfkissen auf dem Bett sind rot.

Welche Pflichten habe ich zu Hause: Ich muss mein Zimmer saubermachen, staubsaugen, Staub abwischen, manchmal hilfe ich meiner Mutter beim Kochen, ziemlich oft bereite ich etwas zum Abendbrot vor.

Ich würde nie anderswo wohnen. Unser Haus ist auch mein Traumhaus.


-

4) Wohnen

4)
Wohnen

Jeder Mensch braucht ein Dach über dem Kopf. In den uralten Zeiten war es einfach. Die Menschen wohnten auf den Bäumen oder in den Höhlen. Heute wohnen die Leute in Wohnungen oder in Haüsern. Es gibt folgende Wohnformen: Man kann in einem Einfamilienhaus oder Mehrfamilienhaus, in einem Miethaus, in einem Hochhaus, in der Neubauwohnung in der Neusiedlung (sídliště) oder in der Untermiete (podnájem) wohnen. Die Studenten wohnen meistens in einem Studentenheim (kolej).
Manchmal leben noch die Eltern mit seinen Kindern. Es hat natürlich Vorteile, aber auch Nachteile. Wenn die Großeltern mit der Familie leben, sie können seinen Kindern mit Hausarbeiten helfen oder für die Enkelkinder sorgen. Alles hat natürlich seine Nachteile: Junge Leute sind meistens einer anderen Meinung als die Alte. Es gibt die Generationen Streite. Die Familie verliert das Privatleben.
Schon 5 Jahre wohnt unsere Familie in einem Einfamilienhaus am Rande eines kleinen Stadtviertels Doubí in Karlovy Vary. Meine Eltern kauften vor 6 Jahre eine Parzelle und begannen ein Haus zu bauen. Gleich hinter dem Haus ist ein Kirschgarten und ein Wald. Wir haben einen großen Garten um Haus herum. Auf dem Garten steht eine Grillen-Bude und es gibt hier auch eine Terrasse. Unser Haus hat 3 Etagen und einen Dachraum. Ich wohne mit meinen Eltern im ersten Stock und meine Schwester mit ihrer Familie im zweiten Stock. In der Erdgeschoss gibt es ein Gästezimmer,wo mein Bruder wohnt, wenn er kommt. Dann gibt es hier auch das Vorzimmer (předsíň), die Garage, der Heizraum (kotelna), die Speisekammer (spižírna) und die Wäscherei. Im ersten Stock befindet sich eine Küche, ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer, ein Badezimmer und auch mein eigenes Zimmer. Neben der Küche gibt es eine kleine Speisekammer. Im zweiten Stock gibt es ein Schlafzimmer, ein großes Wohnzimmer, ein Badezimmer und ein Kinderzimmer.
Mein Zimmer ist ziemlich klein und gemütlich. Ich verbringe hier viel Zeit. Es gibt hier zwei Fenster und drei Türe. Eine Tür führt auf Balkon, eine Tür führt ins Bad und eine Tür führt in den Gang. In der Ecke steht mein Bett und neben dem Bett befindet sich ein großer Schreibtisch mit Fernseher, Computer und einer Lampe. Neben dem Bett befindet sich auch eine Kommode und ein Schrank. Neben der Tür, die auf den Balkon führt, steht ein großes Bücherregal. Ich habe mein Zimmer mit meiner Schwester vor fast 3 Jahren auf gelb gemalt. Es ist ein helles Gelb. Der Teppich ist orangefarbig und die Kopfkissen auf dem Bett sind rot.
Welche Pflichten habe ich zu Hause: Ich muss mein Zimmer saubermachen, staubsaugen, Staub abwischen, manchmal hilfe ich meiner Mutter beim Kochen, ziemlich oft bereite ich etwas zum Abendbrot vor.
Ich würde nie anderswo wohnen. Unser Haus ist auch mein Traumhaus.

3) Gesundheit = In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist

Gesundheit ist im Leben des Menschen sehr wichtig, es ist ein Geschenk, das der Mensch besitzt. Deshalb sollten wir nicht mit ihm spielen. In der Tschechischen Republik gibt es viele Gesundeinrichtungen. Es ist z.B. der praktische Arzt, der Kinderarzt, der Frauenarzt, der Zahnarzt, der Hautarzt, der Psychiater usw. Der Arzt arbeitet in einer Ordination, er hat eine Privatpraxis. Die Sprechstunden sind gewöhnlich von 8 bis 12 Uhr. Die Ärzte arbeiten auch in Krankenhäuser oder in einer Klinik. Sie untersuchen die Patienten, verschreiben verschiedene Medikamente, sie geben den Patienten die Spritzen, sie messen den Blutdruck oder die Temperatur. Wenn uns der Arzt einige Medikamente verschreibt, dann gehen wir mit dem Rezept in die Apotheke. Früher waren viele Medikamente kostenlos, heute muss man für fast alle zahlen. Jeder von uns hat zu Hause eine Hausapotheke,wo man Tabletten gegen Kopfschmerzen, Halsschmerzen, verschiedene Salben (masti), Thermometer, Pflaster oder verschiedene Vitaminpräparate finden kann. Man wird im Krankenhaus geheilt. Krankenhaus hat verschiedene Abteilungen wie z.B. chirurgische Abteilung, Innere Abteilung (interna), Gynäkologie Abteilung oder Geburtshilfliche Abteilung. Viele Leute besuchen auch Kurorte. Hier sind nicht nur kranke, sondern auch Gesunde. Manche Leute leiden an sogenannte Zivilisationskrankheiten. Es sind vor allem Krebs, Reumatismus [rojmatismus], Herzkrankheiten, Diabetes, Obesität, Alergien oder AIDS. Als ich krank war, habe ich natürlich verschiedene Kinderkrankheiten wie Pocken (neštovice) durchgemacht. Einmal oder zweimal im Jahr bekomme ich Angina oder die Grippe. Aber was tun ich für meine Gesund? Ich esse mit Maß. Ich esse kein fettes Fleisch. Gern habe ich Geflügel, Fische, Reis, Obst und Gemüse. Ich treibe Sport wie z.B. Tanzen, Schwimmen. Ich schlafe genug, ich rauche nicht und Alkohol trinke ich nur selten. Meiner Meinung nach ist Sport sehr wichtig für unsere Gesundheit. Sport treibt man, um gesund zu bleiben, um Energie auszugeben (vydat), um den Körper zu kräftigen und um sich zu entspannen. Sport hält fit und hilft uns ein paar Kilo abzunehmen. Ich kuriere mich selbst aus oder ich gehe zur Ärztin. Sie hat ihre Sprechstunden. Ich warte im Wartezimmer und lese einige Zeitschriften. Dann gehe ich ins Sprechzimmer. Die Ärztin untersucht mich und verschreibt mir ein Rezept. Sie kann mir Medikamente, Tabletten, Tropfen (Nassentropfen, Hustentropfen) oder Salbe verschreiben.

Ich gehe in die Apotheke und ich hole die Medikamente (vyzvednu). Dann gehe ich nach Hause und kuriere ich mich aus. Ich lege mich ins Bett, nehme Tabletten und Tropfen und schwitze.
Wir haben das System der Krankenkassen. Die größte und bekannteste ist die Allgemeinekrankenkasse. Es gibt auch andere Krankenkassen bzw. (beziehungsweise – respektive) Millitärkrankenkasse oder Krankenkasse des Innenministeriums. Ich bezahle das Geld und die Krankenkasse bezahlt mir die Medikamente und ärztliche Behandlung, wenn ich krank bin. Aber unser Gesundheitsministerium hat die Gesundheitsreform in Kraft gesetzt und jetzt werden wir alle noch zuzahlen.


-

3) Gesundheit = In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist

3)
Gesundheit = In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist

Gesundheit ist im Leben des Menschen sehr wichtig, es ist ein Geschenk, das der Mensch besitzt. Deshalb sollten wir nicht mit ihm spielen. In der Tschechischen Republik gibt es viele Gesundeinrichtungen. Es ist z.B. der praktische Arzt, der Kinderarzt, der Frauenarzt, der Zahnarzt, der Hautarzt, der Psychiater usw. Der Arzt arbeitet in einer Ordination, er hat eine Privatpraxis. Die Sprechstunden sind gewöhnlich von 8 bis 12 Uhr. Die Ärzte arbeiten auch in Krankenhäuser oder in einer Klinik. Sie untersuchen die Patienten, verschreiben verschiedene Medikamente, sie geben den Patienten die Spritzen, sie messen den Blutdruck oder die Temperatur. Wenn uns der Arzt einige Medikamente verschreibt, dann gehen wir mit dem Rezept in die Apotheke. Früher waren viele Medikamente kostenlos, heute muss man für fast alle zahlen. Jeder von uns hat zu Hause eine Hausapotheke,wo man Tabletten gegen Kopfschmerzen, Halsschmerzen, verschiedene Salben (masti), Thermometer, Pflaster oder verschiedene Vitaminpräparate finden kann. Man wird im Krankenhaus geheilt. Krankenhaus hat verschiedene Abteilungen wie z.B. chirurgische Abteilung, Innere Abteilung (interna), Gynäkologie Abteilung oder Geburtshilfliche Abteilung. Viele Leute besuchen auch Kurorte. Hier sind nicht nur kranke, sondern auch Gesunde. Manche Leute leiden an sogenannte Zivilisationskrankheiten. Es sind vor allem Krebs, Reumatismus [rojmatismus], Herzkrankheiten, Diabetes, Obesität, Alergien oder AIDS. Als ich krank war, habe ich natürlich verschiedene Kinderkrankheiten wie Pocken (neštovice) durchgemacht. Einmal oder zweimal im Jahr bekomme ich Angina oder die Grippe. Aber was tun ich für meine Gesund? Ich esse mit Maß. Ich esse kein fettes Fleisch. Gern habe ich Geflügel, Fische, Reis, Obst und Gemüse. Ich treibe Sport wie z.B. Tanzen, Schwimmen. Ich schlafe genug, ich rauche nicht und Alkohol trinke ich nur selten. Meiner Meinung nach ist Sport sehr wichtig für unsere Gesundheit. Sport treibt man, um gesund zu bleiben, um Energie auszugeben (vydat), um den Körper zu kräftigen und um sich zu entspannen. Sport hält fit und hilft uns ein paar Kilo abzunehmen. Ich kuriere mich selbst aus oder ich gehe zur Ärztin. Sie hat ihre Sprechstunden. Ich warte im Wartezimmer und lese einige Zeitschriften. Dann gehe ich ins Sprechzimmer. Die Ärztin untersucht mich und verschreibt mir ein Rezept. Sie kann mir Medikamente, Tabletten, Tropfen (Nassentropfen, Hustentropfen) oder Salbe verschreiben.
Ich gehe in die Apotheke und ich hole die Medikamente (vyzvednu). Dann gehe ich nach Hause und kuriere ich mich aus. Ich lege mich ins Bett, nehme Tabletten und Tropfen und schwitze.
Wir haben das System der Krankenkassen. Die größte und bekannteste ist die Allgemeinekrankenkasse. Es gibt auch andere Krankenkassen bzw. (beziehungsweise – respektive) Millitärkrankenkasse oder Krankenkasse des Innenministeriums. Ich bezahle das Geld und die Krankenkasse bezahlt mir die Medikamente und ärztliche Behandlung, wenn ich krank bin. Aber unser Gesundheitsministerium hat die Gesundheitsreform in Kraft gesetzt und jetzt werden wir alle noch zuzahlen.

2) Ausbildung = Ausbildung verändert die Menschen

Ich bin als 7-Jähriges Mädchen in die Grundschule gekommen. Da war ich 5 Jahre, bis ich eine Aufnahmeprüfung aufs Gymnasium geschafft habe. Und jetzt besuche ich dieses Gymnasium schon 8 Jahre. Meine Lieblingsfächer sind Biologie, Chemie und selbst verständlich auch Deutsch. Geografie und Geschichte mag ich nicht. Wenn ich die Abiturprüfung ablege, möchte ich nach der Schule eine Chemiehochschule oder eine medizinische Fakultät studieren. Es macht mir Spaß. Später möchte ich als Ärztin oder Kinderärztin arbeiten. Der Arzt ist in ständigem Kontakt mit den Menschen und seine Arbeit ist sehr wichtig und nützlich (potřebná). Im Juni werde ich die Aufnahmeprüfung auf medizinische Fakultät im Pilsen und im Prag ablegen.
Bei uns in Tschechien müssen die Kinder im Alter von 6 Jahren die Grundschule besuchen. Ab 3.Klasse lernen sie auch eine Fremdsprache. Die Grundschule dauert 9 Jahre. Manchmal gehen die Kinder aus der 5.Klasse aufs Gymnasium. Nach der Grundschule können die Kinder auf Technische Fachschule, Wirtschaftsschule, Kunstschule oder auch aufs Gymnasium gehen. Nach der Mittelschule gehen die Schüller auf eine Hochschule oder Fachoberschule.
In Deutschland ist es ein bisschen anders. Die Schuljahre beginnen die Kinder mit 6 Jahre in der Grundschule. Die Grundschule dauert 4 Jahre. Dann gehen die Kinder aufs Gymnasium, Realschule, Gesamtschule oder Hauptschule. Die Hälfte der Kinder besucht die Hauptschule (5.-10.). Sie bereitet die Kinder in 5 Schuljahren auf einen praktischen Beruf vor. Nach dem guten Abschluss der Hauptschule hat man gute Chancen, auf eine Berufsschule überzutreten. Diese Schule beendet man nach 2 oder 3 Jahren. Hier wird man ein Handwerk (řemeslo) gelernt. Dann ist hier auch eine Realschule (5.-10.), die 6 Jahre dauert und die Kinder auf „bessere“ Berufe vorbereitet. Nach dieser Schule kann man die Fachhochschule oder das Fachgymnasium besuchen. Die beiden Schulen endet man nach 3 Jahre mit dem Abitur. Ein weiteres Modell ist die Gesamtschule (5.-10./13.). Hier können die Schüler verschiedene Abschlüsse haben. Die traditionelle höhere Schule ist das neunjährige Gymnasium (5.-13.). Es schließt mit dem Abitur ab. Nach dem Gymnasium hat man gute Möglichkeiten, auf die Hochschule überzugehen.
Die älteste deutsche Hochschule ist die Universität Heidelberg. Die Universitäten bieten vor allem eine humanistische Ausbildung an. Ein Student verbringt an der Hochschule durchschnittlich 7 Jahre. Das Studium wird man mit dem Diplom – Magister oder Staatsprüfung abgeschlossen.
In der heutigen Zeit ist es nötig, ein oder mehr Fremdsprachen zu beherrschen (kennen). Die Leute haben bessere Chancen, eine gute Arbeitstelle zu finden.


-

2) Ausbildung = Ausbildung verändert die Menschen

2)
Ausbildung = Ausbildung verändert die Menschen

Ich bin als 7-Jähriges Mädchen in die Grundschule gekommen. Da war ich 5 Jahre, bis ich eine Aufnahmeprüfung aufs Gymnasium geschafft habe. Und jetzt besuche ich dieses Gymnasium schon 8 Jahre. Meine Lieblingsfächer sind Biologie, Chemie und selbst verständlich auch Deutsch. Geografie und Geschichte mag ich nicht. Wenn ich die Abiturprüfung ablege, möchte ich nach der Schule eine Chemiehochschule oder eine medizinische Fakultät studieren. Es macht mir Spaß. Später möchte ich als Ärztin oder Kinderärztin arbeiten. Der Arzt ist in ständigem Kontakt mit den Menschen und seine Arbeit ist sehr wichtig und nützlich (potřebná). Im Juni werde ich die Aufnahmeprüfung auf medizinische Fakultät im Pilsen und im Prag ablegen.
Bei uns in Tschechien müssen die Kinder im Alter von 6 Jahren die Grundschule besuchen. Ab 3.Klasse lernen sie auch eine Fremdsprache. Die Grundschule dauert 9 Jahre. Manchmal gehen die Kinder aus der 5.Klasse aufs Gymnasium. Nach der Grundschule können die Kinder auf Technische Fachschule, Wirtschaftsschule, Kunstschule oder auch aufs Gymnasium gehen. Nach der Mittelschule gehen die Schüller auf eine Hochschule oder Fachoberschule.
In Deutschland ist es ein bisschen anders. Die Schuljahre beginnen die Kinder mit 6 Jahre in der Grundschule. Die Grundschule dauert 4 Jahre. Dann gehen die Kinder aufs Gymnasium, Realschule, Gesamtschule oder Hauptschule. Die Hälfte der Kinder besucht die Hauptschule (5.-10.). Sie bereitet die Kinder in 5 Schuljahren auf einen praktischen Beruf vor. Nach dem guten Abschluss der Hauptschule hat man gute Chancen, auf eine Berufsschule überzutreten. Diese Schule beendet man nach 2 oder 3 Jahren. Hier wird man ein Handwerk (řemeslo) gelernt. Dann ist hier auch eine Realschule (5.-10.), die 6 Jahre dauert und die Kinder auf „bessere“ Berufe vorbereitet. Nach dieser Schule kann man die Fachhochschule oder das Fachgymnasium besuchen. Die beiden Schulen endet man nach 3 Jahre mit dem Abitur. Ein weiteres Modell ist die Gesamtschule (5.-10./13.). Hier können die Schüler verschiedene Abschlüsse haben. Die traditionelle höhere Schule ist das neunjährige Gymnasium (5.-13.). Es schließt mit dem Abitur ab. Nach dem Gymnasium hat man gute Möglichkeiten, auf die Hochschule überzugehen.
Die älteste deutsche Hochschule ist die Universität Heidelberg. Die Universitäten bieten vor allem eine humanistische Ausbildung an. Ein Student verbringt an der Hochschule durchschnittlich 7 Jahre. Das Studium wird man mit dem Diplom – Magister oder Staatsprüfung abgeschlossen.
In der heutigen Zeit ist es nötig, ein oder mehr Fremdsprachen zu beherrschen (kennen). Die Leute haben bessere Chancen, eine gute Arbeitstelle zu finden.

1) Bekleidung = Kleider machen Leute

Muss man eigentlich immer mit der Mode gehen? Manche Leute müssen das, aber das sind nur die Reichen, für die Ausgeben von viel Geld für Mode kein Problem ist. Solche Leute können sich es leisten bei Dior, Chanel oder Armani einzukaufen. Die bekannten Modeschöpfer sind in Frankreich und Italien zu Hause. Die Kreationen sind aber manchmal viel zu extravagant. Für mich selbst ist viel mehr wichtiger eigenen inviduellen Stil zu finden. Die Hauptsache ist, dass ich mir selbst gefalle und dass ich mich in meiner Kleidung wohl fühle. Zu verschiedenen Gelegenheiten ziehe ich mir verschiedene Kleidung an. Z.B. zur Schule ziehe ich meine Lieblingsjeans und ein T-Shirt und einen Pulli an. Wenn ich ins Theater gehe oder auf einen Ball eingeladen bin, ziehe ich ein Gesellschaftskleid oder schwarze Hosen und eine schöne Bluse an. Zu einer wichtigen Prüfung, z.B. zu Abitur oder bei einem Vorstellungsgespräch trage ich natürlich entsprechende elegante Kleidung. In meiner Freizeit, wenn ich z.B. ins Kino oder in die Disko mit meinen Freunden gehe, nehme ich was schönes,modernes und passendes. Und was trage ich zu Hause? Am liebsten das, was bequem ist. Das bedeutet Trainingshosen und ein großes T-Shirt :-) Ich bin nicht so viel modebewusst. Ich richte mich nach meiner Stimmung, was ich morgen anziehe. Manchmal weiß ich nicht, was ich heute anziehen soll. Mein Lieblingspulli ist natürlich in der Wäsche. So ähnlich (podobně) geht das jeden Morgen.
Mein Lieblingsstück in meiner Garderobe sind ganz bestimmt meine Jeans. Jeans sind universelles (univerzální) Kleiderstück, weil sie zu jedem Pulli und zu jedem T-Shirt passen. Sie wurden vor 150 Jahren in Amerika erfunden. Jeans waren nur Arbeitshosen für Goldgräber (zlatokopy) und Farmer. Wegen dem Film und verschiedenen Schauspieler wie Marlon Brando oder James Dean waren die Jeans bei der Jugend populär. In 60-en und 70-en Jahren des 20.Jahrhunderts haben sie Hippies getragen. Heute sind Jeans noch sehr beliebt bei der Jugend aber auch bei Erwachsenen.

Vokabeln:
Stil - (alt)modisch,elegant,jugendlich,sportlich,praktisch,extravagant,konventionell
(běžný),klassisch

Material - Baumwolle,Leinen(len),Wolle,Seide(hedvábí),Leder,Stretch,Satin,Samt
(samet),e Kunstfaser(umělé vlákno)-Nylon,Polyester

Aussehen - einfarbig,bunt,kariert(kostkovaný),gestreift,gemustert(vzorovaný),lange/
kurze Ärmel(rukávy),r Ausschnitt(výstřih),r Kragen(límec)

Bekleidung - e Jacke,s Kleid,r Rock,r Schuh,r Strumpf,¨-e; e Strumpfhose,r Anzug,e
Socke,-n; s Hemd,e Bluse,r Handschuh,s T-Shirt,e Krawatte,r Sweater, r
Schal,s Tuch, s Nachthemd,s Pyjama,r Schlafanzug,r Schwimmanzug,r Hut,e
Badehose(pánské plavky),s Abendkleid, e Weste,r Gürtel,e Pantoffeln,r
Knopf(knoflík)

Verben - sich anziehen(obléci se), anprobieren(vyzkoušet), sich wohl fühlen(cítit se
dobře), gefallen(líbit se), anpassen(přizpůsobit), sich leisten(dovolit si), etwas
steht mir(něco mi sedí), anhaben(mít na sobě), waschen,bügeln,chemisch
reinigen


-

1) Bekleidung = Kleider machen Leute

1)
Bekleidung = Kleider machen Leute

Muss man eigentlich immer mit der Mode gehen? Manche Leute müssen das, aber das sind nur die Reichen, für die Ausgeben von viel Geld für Mode kein Problem ist. Solche Leute können sich es leisten bei Dior, Chanel oder Armani einzukaufen. Die bekannten Modeschöpfer sind in Frankreich und Italien zu Hause. Die Kreationen sind aber manchmal viel zu extravagant. Für mich selbst ist viel mehr wichtiger eigenen inviduellen Stil zu finden. Die Hauptsache ist, dass ich mir selbst gefalle und dass ich mich in meiner Kleidung wohl fühle. Zu verschiedenen Gelegenheiten ziehe ich mir verschiedene Kleidung an. Z.B. zur Schule ziehe ich meine Lieblingsjeans und ein T-Shirt und einen Pulli an. Wenn ich ins Theater gehe oder auf einen Ball eingeladen bin, ziehe ich ein Gesellschaftskleid oder schwarze Hosen und eine schöne Bluse an. Zu einer wichtigen Prüfung, z.B. zu Abitur oder bei einem Vorstellungsgespräch trage ich natürlich entsprechende elegante Kleidung. In meiner Freizeit, wenn ich z.B. ins Kino oder in die Disko mit meinen Freunden gehe, nehme ich was schönes,modernes und passendes. Und was trage ich zu Hause? Am liebsten das, was bequem ist. Das bedeutet Trainingshosen und ein großes T-Shirt :-) Ich bin nicht so viel modebewusst. Ich richte mich nach meiner Stimmung, was ich morgen anziehe. Manchmal weiß ich nicht, was ich heute anziehen soll. Mein Lieblingspulli ist natürlich in der Wäsche. So ähnlich (podobně) geht das jeden Morgen.
Mein Lieblingsstück in meiner Garderobe sind ganz bestimmt meine Jeans. Jeans sind universelles (univerzální) Kleiderstück, weil sie zu jedem Pulli und zu jedem T-Shirt passen. Sie wurden vor 150 Jahren in Amerika erfunden. Jeans waren nur Arbeitshosen für Goldgräber (zlatokopy) und Farmer. Wegen dem Film und verschiedenen Schauspieler wie Marlon Brando oder James Dean waren die Jeans bei der Jugend populär. In 60-en und 70-en Jahren des 20.Jahrhunderts haben sie Hippies getragen. Heute sind Jeans noch sehr beliebt bei der Jugend aber auch bei Erwachsenen.

Vokabeln:
Stil - (alt)modisch,elegant,jugendlich,sportlich,praktisch,extravagant,konventionell
(běžný),klassisch

Material - Baumwolle,Leinen(len),Wolle,Seide(hedvábí),Leder,Stretch,Satin,Samt
(samet),e Kunstfaser(umělé vlákno)-Nylon,Polyester

Aussehen - einfarbig,bunt,kariert(kostkovaný),gestreift,gemustert(vzorovaný),lange/
kurze Ärmel(rukávy),r Ausschnitt(výstřih),r Kragen(límec)

Bekleidung - e Jacke,s Kleid,r Rock,r Schuh,r Strumpf,¨-e; e Strumpfhose,r Anzug,e
Socke,-n; s Hemd,e Bluse,r Handschuh,s T-Shirt,e Krawatte,r Sweater, r
Schal,s Tuch, s Nachthemd,s Pyjama,r Schlafanzug,r Schwimmanzug,r Hut,e
Badehose(pánské plavky),s Abendkleid, e Weste,r Gürtel,e Pantoffeln,r
Knopf(knoflík)

Verben - sich anziehen(obléci se), anprobieren(vyzkoušet), sich wohl fühlen(cítit se
dobře), gefallen(líbit se), anpassen(přizpůsobit), sich leisten(dovolit si), etwas
steht mir(něco mi sedí), anhaben(mít na sobě), waschen,bügeln,chemisch
reinigen

Maturitní otázky z Němčiny - Obsah:

Maturitní otázky:

1. Bekleidung - Kleider machen Leute
2. Ausbildung - Ausbildung verändert die Menschen
3. Gesundheit - In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist
4. Wohnen
5. Freizeit
6. Feste und Bräuche - Feste soll man feiern,wie sie fallen
7. Lebenslauf und Berufliche Karriere, Zukunftspläne
8. Medien - Welt der Medien
9. Umweltschutz
10. Essen - Der Hunger ist der beste Koch
11. Kunst und Kultur
12. Familie + Probleme des Zusammenlebens
13. Reisen - Reisen kostet Geld,doch man sieht die Welt
14. Allein sein, Menschenbeziehungen - Man ist nie allein
15. Stadt und Dorf
16. Unser Planet Erde, Jahreszeiten, Wetter
17. Die Welt heute (Probleme) - Ideale und Probleme der heutigen Menschheit
18. Persönlichkeiten (BRD,Österreich,die Schweiz) - Große Persönlichkeiten der
deutschprachigen Region
19. Deutsche Sprache - Wo spricht man deutsch?
20. Deutsche Geschichte des 20.Jahrhunderts
21. BRD - Die Bundesrepublik Deutschland
22. Österreich
23. Die Schweiz
24. Tschechische Republik - Was ich einem Gast in unserem Land zeigen möchte
25. Karlsbad