Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

3. Krytosemenné rostliny Angiospermae

Rozdíly mezi nahosemennými a krytosemennými
Vajíčka přímo na plochých plodolistech vajíčka v semeníku, pylové zrno prorůstá
Přístupna pylovým zrnům – pylovou láčkou pletivem blizny a čnělky k vajíčku
Chybí semeník,čnělka a blizna
Semena nahá semena v plodech /přeměněný plodolist/
Vývoj proklů probíhá bez vnější ochrany vývoj proklů uvnitř pestíku, prokly chráněny před
vyschnutím
v samičím proklu /gametofytu/ ještě samičí prokel silně redukovaný, nevytváří
vytvořena pravá archegonia se pravá archegonia
/výjimka Gnetophyta, Welwitschiophyta/

ve dřevě jsou tracheidy ve dřevě převážně tracheje, mnohem řidčeji i
tracheidy

Hamamelidaceae

vztahy příbuzenské k Magnoliaceae
dřeviny - keře u nás Hamamaelis v parcích

listy podobné lísce, ale s oblými laloky /líska má dvojitě pilovité listy/
(srovnejte 2 herbářové položky líska a vilín)
mikroskopicky - vilín má astrosklereidy, nemá šťavelany, líska má drůzy šťavelanu v mezofylu,
kvete v zimě v únoru,
čtyřčetné květy s pentlicovými okvětními plátky, 4 tyčinky, 4 staminodia – nefunkční tyčinky,
listy raší až po odkvětu

výtažky z listí se užívají v kosmetice / vlasová tonika, krémy/
a ve farmacii - hl. třísloviny /až 8 %/ - adstringens, saponiny
/mast s výtažkem -Aviril H - na hemoroidy/

méně pěstovaný druh:
Hamamelis virginiana vilín viržinský – pozor kvete na podzim !!!

Mnohem hojnější jsou druhy kvetoucí v únoru:

Hamamelis mollis vilín měkký /žluté květy/
Hamamelis japonica vilín japonský /měděně červené květy/

Mezidruhovým křížencem těchto dvou druhů je Hamamelis x intermedia /měděně červené květy/ mezidruhový kříženec se značí „x“ mezi rodovým a druhovým jménem.Altinginaceae
Liquidambar orientalis Ambroň východní z Asie balsamum styrax do kadidel,
limonád a žvýkaček

Aristolochiaceae Podražcovité
7/625 u nás byliny, těžiště v tropech i popínavé liány
listy bez palistů, redukované květy s nerozlišenými květními obaly, tj. kalich chybí, okvětí srostlé, číslo 3, tyčinky v násobku 3, semeník spodní.,na konci trubky “okénko” pro lákání hmyzu, zpět zahnuté trichomy v trubce. Zajímavá je stavba květů podle čísla 3, což je typické pro jednoděložné a násobky tří A 6 nebo 6+6, G synkarpní -6 plodolistů, spodní semeník , plodem tobolka
Aristolochia clematis Podražec křovištní
na vinicích, na vápenci zplanělá, plod tobolka, semena v plovací vestě - hydrochorie, opylení mouchami, uzavření na 24 h
Ol: deriváty kyseliny aristolochové
Tox: zvracení, průjmy nefritida, abortivum, zástava dechu, genotixický karcinogen, dříve hojně užívaná při infekcích /antibiotické vlastnosti/, dnes se nesbírá

Asarum europaeum Kopytník evropský jedovatý
ledvinité, kožovité listy (záměna s podléškou) voní po pepři a kafru
černofialové redukované okvětí , moluskogamie, myrmekochorie - masíčko
světlé lesy před zapojením porostu na vápencích , při květu ledvinité kožovité listy z minulého roku, letošní teprve narostou v létě , chuť peprná, pepřovitá

asaron - emetikum ve vetreinár. lékařství/ Dioskorides – z řeckého aseron-nevolnost, patřil k nejslavnějším lékům řecké antiky, dnes je oficinální jen v Polsku
OL: jedovaté alkaloidy - asaron, ve vet. lékařství emetikum, , potíže GA, nefritida

příbuzná čeleď Nepenthaceae Láčkovkovité Nepenthes , karnivorní rostliny, nejrobustnější láčky
objeveny v roce 1658

Amaryllidaceae Amarylkovité
jednoděložné / třída Liliopsida/
vytrvalé byliny s cibulemi či oddenky, efemery, zatahují, lodyha /bezlistý stonek/ na konci ukončen blanitým toulcem, z něj vyrůstá květ –homochlamydní – nerozlišené květní obaly na K a Corolu, pouze perigon - P
vzorec podobný jako Liliaceae, ale liší se spodním semeníkem, n P(3+3) A 3+3 G¯), pouzdrosečná tobolka n. bobule
u některých druhů pakorunka, listy přízemní, úzké, čárkovité
20 alkaloidů, jedovaté celé rostliny, ale hl. podzemní části fenantridinové alkaloidy, lykorin,bellamarin, galanthamin, tazzetin - myorelaxans, působí na neuromuskulární spoje , malé dávky slinění, zvracení a průjem, vyšší ochrnutí CNS, kolaps

Galanthus nivalis Sněženka předjarní
Leucojum vernum Bledule jarní , Leucojum aestivum B. letní
Narcissus fenantridinový alkaloid),
Clivia Řemenatka lykorin, clivimin


do řádu Fagales /Bukokvěté/- tam patří Betulaceae, Corylaceae, Fagaceae tedy naše všechny nejdůležitější listnáče
Mají společné: všichni zástupci jednodomí - jednopohlavné květy pestíkové i prašníkové na jednom jedinci,
květy v jehnědách nebo šišticích, silně redukované okvětí, vyvinuté listence a listeny často srůstají v podpůrnou šupinu, šupiny za plodu buď vytrvávají -nerozpadavé dřevnaté šištice u olše, nebo opadávají - rozpadavé jehnědy u břízy
v semeníku se vyvíjí jediné vajíčko, plodem je nažka /příp. oříšek/
přizpůsobení anemofilii : chabá vřetena jehněd, velká produkce pylu, kvetení před rašením listů


Corylaceae : původně v Betulaceae, od nich se liší tím, že květy jsou zcela nahé U B. minimální zbytky okvětí, plod krytý obalem listencového původu /u habru trojité křídlo, u lísky obal oříšku/
Corylus avellana Líska obecná, Corylus colurna Líska turecká
Carpinus betulus Habr obecný

Betulaceae : Betula verrucosa syn. Betula pendula –převislé načervenalé větévky, listy s dvojitou pilou, na obou stranách holé – lysé, listy obsahují saponiny - diuretikum
Alnus glutinosa Olše lepkavá

Fagaceae od předchozích čeledí se liší přítomností číšky /kupula/ - miskovitý útvar srostlých listenců
/vzhledem připomíná plod tobolku-puká chlopněmi, ale plody jsou u těchto čeledí nažky/
Castanea sativa Kaštanovník setý
Fagus silvatica Buk lesní
Quercus robur Dub letní /křemelák/ klínovitá čepel - pumpky, stopkaté číšky
Quercus petraea Dub zimní /drnák/ podlouhle klínovitá čepel , číšky bez stopek
obsahují hlavně třísloviny /ve vlhku se mění na neúčinné hnědočervené flobafény/
hálky duběnky výroba inkoustu

Fagaceae Bukovité
jednodomé dřeviny MP i Tropy jednod. stříd listy s opadavými palisty, samčí kv. v jehnědách s pohyblivým počtem P a A 4- , samičí ve vidlanech a vidlany ve svazečcích, malé šupinovité P a spodní semeník G(3) nebo (6) , květy sedí jednotlivě /dub/ nebo po 2 /buk/ - 3 /kaštan/v ostnitém receptakulu - číšce
Quercus robur D. letní
Quercus petraea D. zimní /drnák/ tříslovinné obsahové látky v kůře a v duběnkách- žlabatka
Quercus suber Dub korkový z 20 letých stromů korek, kvalitnější po dalších 10 letech, na korkovém pletivu objevil Robert Hooke /húk/ buněčnou stavbu rostlin
Fagus sylvatica Buk lesní strom, souvislé lesy u nás, typická šedá lesklá kůra, střídavé vejčité listy na okraji obrvené, opadavé palisty, samčí květenství jsou hlávky na dlouhých stopkách, květy sedí po dvou na zdužnatělém rozšířeném kv. lůžku-číšce /receptakulum/, která je plstnatá při dozrávání semen ostnitá (nažky sedí po dvou -bukvice)
v Americe buk nahrazuje rod Nothofagus

Castanea sativa
Kaštanovník setý parkový strom u nás v teplých oblastech, jedlé nažky po 3 v ostnitém receptakulu, v Anglii velká tradice pojídání kaštanů - nádivky do drůbeže, dorty
Betulaceae Břízovité

7/160 u nás 5/12 opadavé dřeviny, zpravidla stromy i maličké keříky ve Skandinávii cca 50 cm , střídavé celistvé listy, opadavé palisty, květy jednopohlavné, v jehnědovitých květenstvích - zásadně jednodomé rostliny, u bukoviitých semena v číšce, u Betulaceae nikdy!!
samčí květy redukované původně z trojčetných vidlanů

Kv. obaly šupinovité nebo chybí úplně, podepřeny listeny případně listenci. A 2-8 tyčinky, G(2) spodní, zakrnělé květní obaly, těžko se určuje, jediné vajíčko s jediným integumentem
plody nažky nebo oříšky, semena s nebo i bez endospermu.
Bříza Betula pendula B. bělokorá , horizontálně se odlupující borka, flavonové glykosidy, třísloviny, silice , diuretikum, ledviny a moč. měchýř, revmatismus, dna
olše Alnus , Carpinus Habr, Coryllus Líska


Juglandaceae Ořešákovité
7/70, lichozpeřené listy /u žádné jiné čeledi ne/ bez palistů, kv. anemogamní derivát - bez květních obalů, G(2), spodní, jednopouzdrý semeník, jediné vajíčko, plodem je peckovice, semena bez endospermu (dělohy embrya?)
Juglans regia Ořešák královský, jediný domácí druh v Evr, jinak Amerika,Asie
OL: třísloviny, silice, juglon žaludeční a střevní záněty, dermatitidy
Hikory - dřevo na lyže, na nábytek,


Salicaceae
rod Salix nazval K.Linné „křížem a trápením všech botaniků“
velké množství druhů minimálně se lišících , u nás nejbohatší rod dřevin,
má 30 druhů a stejný počet kříženců,
to nás nemusí trápit neboť lze sbírat kůru všech našich druhů a jejich kříženců
V Brně sbírka vrb v arboretu profesor Chmelař
z kůry vrb byla izolován saligenin - v organismu se oxiduje na kys. salicylovou,
1.2. 1899 Felix Hofmann si patentoval acylpyrin
kyselina salicylová - nejslavnější lék všech dob, předchůdce acetylsalicylové - před viagrou
Američané – 44 milionů pilulek denně, pozor děti do 6 let Royúv syndrom – ztučnění jater
dnes se vyrábí synteticky, salicyláty májí antirevmatické, antipyretické a analgetické účinky
Salicaceae
Rod Salix
Velmi rozsáhlý rod, minimálně 30 druhů a stejný počet mezidruhových kříženců
Velmi složitá taxonomie

dvoudomé dřeviny
keře a stromy,
nahé květy P0 A2-3 , P0 G(2) svrchní,
plodem je tobolka s chlopněmi s velkým množstvím chmýrnatých semen,
semena mají velmi krátkou dobu klíčivosti /cca hodiny až dny/
entomogamní /na rozdíl od ostatních druhů s květy v jehnědách !!!/
Salix má mezi podpůrným listenem a tyčinkami nebo pestíkem 1-2 medové žlázky

V Brně sbírka vrb v arboretu profesor Chmelař
z kůry vrb byla izolován saligenin - v organismu se oxiduje na kys. salicylovou,
1.2. 1899 Felix Hofmann si patentoval acylpyrin
kyselina salicylová - nejslavnější lék všech dob
dnes se vyrábí synteticky

salicyláty májí antirevmatické, antipyretické a analgetické účinky

Salicaceae
Rod Populus
dvoudomé dřeviny
keře a stromy,
nahé květy P0 A2-3 , P0 G(2) svrchní,
plodem je tobolka s chlopněmi s velkým množstvím chmýrnatých semen,
Populus na G pohárkovitý útvar – zbytky okvětí

Populus nigra topol bílý
vysoká štíhlá kuželovitá koruna ve větrolamech , trojúhelníkovité listy,
sběr pupenů - v obalových šupinách silice a třísloviny / droga Gemma populi/

Populus alba topol bílý /linda/
vysoký rozvětvený strom s popelavou borkou, listy široce vejčité na letorostech pětilaločnaté, hustě opýřené u na spodní straně – stříbrné

Populus tremula topol osika –
listy na dlouhých řapících, řapíky ze strany smáčknuté - neustálé chvění,
z kůry topolů třísloviny,
sběr pupenů - v obalových šupinách silice a třísloviny- diuretikum


Araliaceae
Centrum v Asii, dřeviny nebo byliny, střídavé, dlanito dílné či sečné listy,
5 četné drobné květy v okolících nebo hlávkách, G spodní
plodem je peckovice či bobule
čeleď bohatá na obsah saponinů
v Evropě jediný druh Hedera helix /jedovatý, obs. saponiny/, heterofoliatní,
květy v chocholíku, pod nimi listy s vejčitou čepelí, jinak trojlaločné, lodyhy s příčepivými kořeny,
rostlina kvete na podzim, v pozdním věku, popsána rostlina kvetoucí až po 70 letech,
dožívá se až 200 let
využití natˇ saponiny, rostlina jedovatá

Panaxy /byliny, jinak v čeledi hlavně dřeviny/
Adaptogeny = látky které svým komplexním účinkem na organismus snižují nepříznivé vlivy stresu a zvyšují nespecifickou odolnost.
Panax ginseng Meyer deskriptor - švýsarský botanik
překlad názvu = všeléčící člověčí rostlina. Je to třetihorní relikt, rostla tedy už před milionem let, přežila všechny změny klimatu, roste v horských údolích – specifické kolísání teplot, nízké osvětlení max 40% světelné kapacity, vysoká vzdušná vlhkost atd. má vliv na obsahové látky – ve volné přírodě ohrožena sběrem
pěstuje se i kultuře, ale není jednoduché vypěstovat kvalitní kořen –
mudrcové říkali, že je lehčí vycvičit starého tygra, jak vypěstovat kořen žen šenu),
Užívaná v Číně už před 4000 lety do Evropy kolem roku 1000, hl. jako afrodisiakum
60. léta v Číně a Korei stimulans /telegrafisté v korejské válce dělali méně chyb, vojáci měli větší vitalitu/
Panax ginseng obsahuje směs 20 zvláštních saponinů - ginsenolidy -vliv na výdrž, vitalitu, schopnost učit se, pozit. účinek na imunitní systém.
Panax quinque-folius všehoj americký Ž roste v S.Americe
Panax pseudoginseng Ženšen nepravý Indie,Thajsko, Indočína
Eleutherococcus senticosus Eleuterococus ostnitý
Arália

Fumariaceae Dymnivkovité
16 rodů /400 druhů,
u nás 2 / 8 často hlíznaté podzemní části vytrvalé,
ale nadzemní velmi krátce se vyskytující- jarní efemery
odkvetou dokud je v lesích optimální světelné klima, než listnaté stromy rozvinou listy a uzavřou baldachýn
bez mléčnic, jen dlouhé trubicovité idioblasty s alkaloidy se slizem a olej. látkami,
oboupohlavné květy zygomorfní či bisymetrické v hroznech s listenci K2 (opadavý) C 2+2,
reduk. počet tyčinek, původně dva kruhy po dvou tyčinkách, ale redukce vnitřního kruhu každá tyčinka na půl tyčinky s 1 prašným pouzdrem a přirostla k vnějšímu kruhu - výsledek jsou dvě tyčinky o 3 prašných pouzdrech /viz mikroskop – trvalý preparát/.
plodem tobolka, semena s carunculou
Corydalis cava Dymnivka dutá - duté hlízy, celokrajné listence v květenství
Corydalis solida Dymnivka plná - plné hlízy , laločnaté listence
OL: alkaloidy izochinolinového typu bulbokapnin, korydalin –
KATALEPSIE strnutí údů

Dicentra spectabilis Srdcovka nádherná bisymetrické květy /dvě roviny souměrnosti/
Fumaria officinalis Zemědým lékařský
Český název vypovídá o habitu rostliny – působí z dálky jako “obláček dýmu”, rostlina má šedo – zelené listy 2-3x zpeřené s nitkovitými úkrojky
kulovitá, nahoře promáčklá tobolka,
OL: alkaloidy (fumarín), kys. fumarová, hořčiny, flavonoidy
Napomáhá látkové výměně a příznivě ovlivňuje činnost žaludku a zejména žlučníku - cholagogum

Žádné komentáře:

Okomentovat