Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

12. Trh kapitálu a investiční rozhodování

Různá chápání kapitálu, členění kapitálu. Poptávka na trhu kapitálu. Nabídka na tru kapitálu. Úroková míra a ovlivňující faktory. Akumulace kapitálu. Investiční rozhodování. Alternativní přístup na základě indiferentní analýzyKapitál je (na rozdíl od jiných) výrobní faktor odvozený (je výsledkem předchozí hosp.aktivity). Nabývá různých podob:
- Kapitálové statky, tj. výrobky, které nejsou použity ke spotřebě, ale k další výrobě
- Finanční kapitál, který má podobu peněž (ale ne k nákupu spotřeb.statků!) či jiných finančních aktiv (obligace, akcie apod.)
- Lidský kapitál, tzn. zásoba technických znalostí a dovedností ztělesněných v pracovních silách.

Společným rysem všech uvedených forem kapitálu je to, že obvykle přinášejí ekonomickému subjektu, který vynaložil v současnosti určité zdroje na jeho získání, v budoucnosti nějaký další dodatečný příjem. Lze jej proto také definovat jako úspory přeměněné v investice (vydávané za účelem zhodnocení). Obecně se tento proces, kdy se na základě investic vytváří nový kapitál nazývá akumulace kapitálu, rozlišujeme akumulaci peněžní (zhodnocení úspor formou poskytnutí úvěru, či investicí do akcií) a reálnou (nákup výrobních faktorů).

Žádné komentáře:

Okomentovat