Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Rozhodování monopolu

Rozhodování monopolu je obsažnější (na rozdíl od dokonale konkurenční firmy, která rozhoduje pouze o objemu výstupu), protože volí nejen výstup, ale i výši ceny  monopol je “price maker” neboli tvůrce ceny.
Neexistuje zde tedy konkurence. Ve skutečnosti je však přímo či nepřímo ovlivňován (např. změnou preferencí spotřebitelů, výrobou substitutů konkurencí apod.) a lze tedy předpokládat, že není-li monopolní firma mimoekonomicky chráněna (např. státem, mafií, …), pak o své výsadní postavení časem přijde.

Hlavní příčiny vzniku monopolu:

a) Nákladové podmínky v podobě úspor z rozsahu, tzn. průměrné náklady s růstem výroby klesají (velké firmy vyrábějí levněji a vytlačují menší výrobce.)

Kdyby danou tržní poptávku zabezpečovalo více firem, křivky jejich individuální poptávky by se posunovaly doleva, což by znamenalo růst průměrných nákladů. Ve snaze snížit AC by se firmy snažily zvyšovat objem realizované produkce, snížily by ceny a vítězem takové cenové války by se stala jedna firma – monopol.

Případ, kdy tržní poptávku může uspokojovat svou produkcí 1firma s nižšími AC, něž kdyby bylo v odvětví více menších firem, nazýváme přirozený monopol (k jeho vzniku vedou přirozené síly konkurence)

b) kontrola zdrojů nezbytných pro výrobu jedinou firmou
c) uměle v důsledku mimotržních okolností,nejčastěji v důsledku zásahu státu do ekonomiky (výsadní právo firmě)
d) právní restrikce v podobě patentů, ochranných práv autorů apod.

Žádné komentáře:

Okomentovat