Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

zákon klesajících výnosů

S křivkou výrobních možností souvisí i tzv. zákon klesajících výnosů, což je zákonitost projevující se od určité optimální kombinace při využíván výrobních faktorů (Turgot). Zvyšuje-li se množství některého z výr.faktorů, zatímco množství ostatních se nemění, zpomaluje se tempo růstu produktu. Výnos jednotky daného faktoru se tak snižuje.

Předpoklady teorie firmy
Jedním z hlavních důvodů, proč probíhá hospodářská činnost většinou ve firmách, jsou úspory z rozsahu (tehdy když výrobní náklady s rostoucími objemy výstupu klesají). Druhým důvodem je nutnost kumulace kapitálu (fondů na investice – zahájení výroby, rozvoj technologie, jež jednotlivec většinou v takovém rozsahu není schopen.. Třetí důvod je nutnost řízení a dělba práce, ne všichni musí vykonávat finální práci.Výroba je tedy organizována ve firmách protože efektivnost většinou vyžaduje výrobu ve velkém rozsahu, zajišťování vnějších zdrojů, pečlivé řízení a monitorování probíhajících činností.

Firma je při svém chovaní (rozhodování) omezena zejména technologickými možnostmi výroby a finančními možnostmi. Abstraktním modelem k analýze rozhodování firmy je tzv.produkční funkce – vyjadřuje maximální objem produkce, jež je možno vyrobit danou kombinací výrobních faktorů při dané úrovni technologie (budeme-li vycházet ze 3 „tradičních“VF pak je fcí práce, půdy a kapitálu) Q = f (K,L,P)

Žádné komentáře:

Okomentovat